Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 274 169 753    
Slætdato 04/10 11/10 16/10 04/09 29/10
Tørstofindhold (g/kg) 232 340 266 166 302
Aske (g/kg TS) 123 117 128 99 147
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 76,6 75,4 70,0 80,9
Råprotein (g/kg TS) 189 190 202 155 222
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 575 592 557 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 74 87 64 131
NDF (g/kg TS) 382 370 381 329 438
FK NDF (%) 68,3 67,9 65,8 57,9 76,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 148 151 83 227
Sukker (g/kg TS) 18 44 30 10 34
pH 4,2 4,4 4,3 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 3,2 3,3 3,1 0,7 7,3
Mælkesyre (g/kg TS) 96 69 73 61 122
Eddikesyre (g/kg TS) 26 20 22 17 39
Tyggetid (Min./kg TS) 51 49 51 44 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43 0,44 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 67 73 71 62 73
PBV20 (g/kg TS) 75 66 81 47 99
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,94 5,88 5,32 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26 1,27 1,16 1,40
Kg pr. FEN 5,79 4,12 5,43 4,03 7,69
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16 1,21 1,05 1,36
Kg pr. FE 5,49 3,81 5,17 3,69 7,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 172 169 189 140 203

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 20 21 67    
Ca (g/kg TS) 7,1 7,2 7,0 5,0 9,5
P (g/kg TS) 4,1 4,0 4,4 3,4 5,0
Mg (g/kg TS) 2,3 2,5 2,4 1,8 2,8
K (g/kg TS) ch 30,8 30,2 31,0 22,9 37,5
Na (g/kg TS) 2,2 3,4 2,9 1,0 3,6
Cl (g/kg TS) 11,7 12,3 13,4 6,0 19,3
S (g/kg TS) 2,8 3,3 3,3 2,3 3,5
CAB meq/kg TS 379 339 294 101 658
Fe (mg/kg TS) 437 390 462 120 635
Mn (mg/kg TS) 75 80 84 55 102
Zn (mg/kg TS) 33 31 33 27 42
Cu (mg/kg TS) 7,90 7,78 8,58 6,35 9,65

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 75 75 18 8
Slætdato 02/10 04/10 08/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 231 228 259 214
Aske (g/kg TS) 121 121 117 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,5 76,9 79,3
Råprotein (g/kg TS) 187 193 191 215
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 631 645 658
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 81 83 91
NDF (g/kg TS) 375 368 364 359
FK NDF (%) 67,1 67,8 68,5 73,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 158 152 120
Sukker (g/kg TS) 19 17 19 26
pH 4,2 4,2 4,2 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 98 101 101 82
Eddikesyre (g/kg TS) 29 25 26 22
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 49 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 67 67 68 73
PBV20 (g/kg TS) 74 79 77 90
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,94 5,98 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,26 1,25 1,19
Kg pr. FEN 5,91 5,70 5,12 5,85
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,17 1,16 1,08
Kg pr. FE 5,56 5,31 4,78 5,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 173 170 183

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 41 74 46 107
Slætdato 09/09 17/10 30/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 255 210 218 244
Aske (g/kg TS) 125 119 126 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,9 76,2 76,6
Råprotein (g/kg TS) 183 187 191 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 640 634 629 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 91 103 96 87
NDF (g/kg TS) 385 391 370 379
FK NDF (%) 66,5 68,6 67,8 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 165 149 149 146
Sukker (g/kg TS) 20 17 16 19
pH 4,2 4,3 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 4,4 3,2 2,9 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 92 95 107 96
Eddikesyre (g/kg TS) 25 27 27 26
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 67 68 66 68
PBV20 (g/kg TS) 71 73 79 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,95 5,94 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,26 1,26 1,25
Kg pr. FEN 5,47 6,27 5,99 5,47
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,19 1,19 1,18
Kg pr. FE 5,27 5,96 5,66 5,15
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 170 174 173

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 198 191 354 20 75,6 5,74
Græsblanding 42 2 188 223 333 17 80,1 6,29
Græsblanding 45 8 248 198 364 23 76,5 5,93

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 274 85
Slætdato 04/10 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 232 244
Aske (g/kg TS) 123 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 73,8
Råprotein (g/kg TS) 189 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 89
NDF (g/kg TS) 382 360
FK NDF (%) 68,3 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 196
Sukker (g/kg TS) 18 15
pH 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,2 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 96 91
Eddikesyre (g/kg TS) 26 29
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 67 65
PBV20 (g/kg TS) 75 88
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,33
Kg pr. FEN 5,79 5,74
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,25
Kg pr. FE 5,49 5,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 172 194

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top