Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 213 177 512    
Slætdato 10/09 19/09 22/09 13/08 17/10
Tørstofindhold (g/kg) 300 355 340 195 407
Aske (g/kg TS) 116 119 119 98 135
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 73,8 72,5 68,5 78,5
Råprotein (g/kg TS) 191 195 197 163 215
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 559 546 539 488 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 69 66 49 96
NDF (g/kg TS) 364 364 376 319 408
FK NDF (%) 60,9 60,9 58,3 49,7 71,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 200 197 129 282
Sukker (g/kg TS) 20 27 28 10 42
pH 4,2 4,4 4,3 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,7 2,1 0,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 94 77 72 62 123
Eddikesyre (g/kg TS) 22 19 18 14 32
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50 52 44 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 68 70 70 61 75
PBV20 (g/kg TS) 77 77 79 53 101
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,64 5,60 5,08 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,32 1,34 1,20 1,46
Kg pr. FEN 4,75 4,00 4,28 3,06 6,88
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,22 1,26 1,10 1,39
Kg pr. FE 4,42 3,70 4,05 2,82 6,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 184 192 150 210

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 32 27 60    
Ca (g/kg TS) 9,5 10,3 10,2 8,0 12,0
P (g/kg TS) 3,9 4,3 4,1 3,1 4,5
Mg (g/kg TS) 2,4 2,7 2,6 2,1 2,7
K (g/kg TS) ch 28,6 28,0 27,6 22,0 33,9
Na (g/kg TS) 1,7 2,2 2,0 0,7 3,1
Cl (g/kg TS) 8,5 8,8 9,1 6,0 12,4
S (g/kg TS) 2,5 2,4 2,4 1,9 2,9
CAB meq/kg TS 411 418 402 270 567
Fe (mg/kg TS) 279 316 293 120 620
Mn (mg/kg TS) 61 72 71 39 81
Zn (mg/kg TS) 31 35 35 26 37
Cu (mg/kg TS) 8,69 8,34 10,4 7,30 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 83 56 13 5
Slætdato 13/09 05/09 11/09 28/09
Tørstofindhold (g/kg) 294 304 298 395
Aske (g/kg TS) 117 116 114 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 73,6 73,8 74,7
Råprotein (g/kg TS) 191 193 186 211
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 565 547 567 530
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 66 69 54
NDF (g/kg TS) 358 359 366 354
FK NDF (%) 59,6 59,8 61,0 61,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 210 203 200
Sukker (g/kg TS) 18 17 21 36
pH 4,2 4,2 4,2 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 99 95 94 57
Eddikesyre (g/kg TS) 23 21 22 16
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50 51 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 66 67 67 74
PBV20 (g/kg TS) 79 79 73 84
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,61 5,64 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,33 1,32 1,29
Kg pr. FEN 4,86 4,66 4,80 3,67
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23 1,22 1,16
Kg pr. FE 4,52 4,31 4,45 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 182 175 193

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 39 75 65
Slætdato 08/09 16/09 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 322 291 295
Aske (g/kg TS) 114 117 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 73,8 74,2
Råprotein (g/kg TS) 181 193 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 555 563 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 72 72
NDF (g/kg TS) 369 368 364
FK NDF (%) 61,0 61,4 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203 198 196
Sukker (g/kg TS) 24 18 20
pH 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,1 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 88 97 98
Eddikesyre (g/kg TS) 19 22 23
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 68 67 68
PBV20 (g/kg TS) 67 79 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,62 5,69 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,31 1,30
Kg pr. FEN 4,52 4,82 4,75
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,22 1,21
Kg pr. FE 4,21 4,51 4,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 182 177

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 319 203 393 10 71,2 5,51
Græsblanding 35 6 287 191 357 16 76,4 5,96
Græsblanding 45 8 296 197 361 15 72,0 5,52

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 213 710
Slætdato 10/09 10/09
Tørstofindhold (g/kg) 300 295
Aske (g/kg TS) 116 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 75,0
Råprotein (g/kg TS) 191 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 559 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 85
NDF (g/kg TS) 364 400
FK NDF (%) 60,9 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 164
Sukker (g/kg TS) 20 21
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 94 93
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22
Tyggetid (Min./kg TS) 51 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 68 69
PBV20 (g/kg TS) 77 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,28
Kg pr. FEN 4,75 4,68
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,21
Kg pr. FE 4,42 4,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 163

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top