Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 710 727 2396    
Slætdato 10/09 19/09 18/09 14/08 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 295 339 328 200 401
Aske (g/kg TS) 112 113 114 95 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 75,6 75,0 70,2 79,6
Råprotein (g/kg TS) 179 184 186 151 207
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 594 587 545 694
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 81 78 57 117
NDF (g/kg TS) 400 391 400 354 444
FK NDF (%) 66,7 67,1 66,1 56,6 75,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 157 149 99 236
Sukker (g/kg TS) 21 30 32 10 45
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 2,6 2,0 0,6 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 93 76 72 60 121
Eddikesyre (g/kg TS) 22 19 18 14 31
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 54 47 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 69 71 72 62 76
PBV20 (g/kg TS) 64 64 65 39 90
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,86 5,87 5,33 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,27 1,27 1,17 1,39
Kg pr. FEN 4,68 4,03 4,20 3,04 6,58
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,19 1,20 1,08 1,36
Kg pr. FE 4,44 3,77 3,99 2,84 6,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 166 171 135 192

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 74 80 284    
Ca (g/kg TS) 7,8 7,8 7,6 5,9 10,0
P (g/kg TS) 4,2 4,3 4,2 3,4 5,0
Mg (g/kg TS) 2,5 2,7 2,5 2,0 3,1
K (g/kg TS) ch 30,8 31,3 30,0 23,0 37,8
Na (g/kg TS) 2,9 3,5 2,9 1,7 4,6
Cl (g/kg TS) 11,6 12,4 12,4 6,5 16,5
S (g/kg TS) 3,1 3,4 3,2 2,4 3,7
CAB meq/kg TS 393 323 315 224 586
Fe (mg/kg TS) 332 310 332 130 551
Mn (mg/kg TS) 76 86 81 52 112
Zn (mg/kg TS) 35 33 32 27 42
Cu (mg/kg TS) 8,22 8,12 8,35 6,40 9,80
Co (mg/kg TS) 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15
Se (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,05 0,02 0,08
Mo (mg/kg TS) 1,99 1,87 1,98 1,00 2,90
I (mg/kg TS) 0,58 0,61 0,54 0,20 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 180 205 38 20
Slætdato 07/09 07/09 16/09 03/10
Tørstofindhold (g/kg) 303 278 277 361
Aske (g/kg TS) 112 111 111 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 74,4 73,8 71,5
Råprotein (g/kg TS) 177 180 178 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 615 622 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 78 79 84
NDF (g/kg TS) 391 391 394 418
FK NDF (%) 65,9 64,7 63,6 60,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 181 189 210
Sukker (g/kg TS) 20 17 17 43
pH 4,1 4,2 4,2 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 96 96 99 51
Eddikesyre (g/kg TS) 22 23 23 22
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 54 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,48 0,48
AAT20 (g/kg TS) 68 67 66 70
PBV20 (g/kg TS) 64 67 67 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,77 5,74 5,55
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,29 1,30 1,36
Kg pr. FEN 4,54 5,00 5,06 4,35
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22 1,23 1,30
Kg pr. FE 4,28 4,71 4,79 4,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 166 166 164

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 116 213 102 243
Slætdato 20/08 14/09 11/09 05/09 08/09
Tørstofindhold (g/kg) 362 308 288 307 283
Aske (g/kg TS) 123 110 110 114 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,1 75,7 75,5 75,3 74,7
Råprotein (g/kg TS) 195 175 179 181 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 627 632 600 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 83 90 85 82
NDF (g/kg TS) 396 398 406 397 395
FK NDF (%) 62,5 67,7 68,0 67,2 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 192 158 156 159 171
Sukker (g/kg TS) 23 26 20 26 18
pH 4,6 4,2 4,2 4,3 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 4,0 2,1 1,6 2,8 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 74 89 95 91 96
Eddikesyre (g/kg TS) 19 21 22 21 23
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 55 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 70 69 69 70 67
PBV20 (g/kg TS) 77 59 64 64 65
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,90 5,93 5,90 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,26 1,26 1,27 1,29
Kg pr. FEN 4,08 4,51 4,71 4,51 4,86
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,19 1,19 1,20 1,22
Kg pr. FE 3,87 4,26 4,46 4,29 4,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 189 157 162 165 163

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 229 166 407 10 75,8 5,85
Græsblanding 35 4 293 167 397 27 76,7 6,00
Græsblanding 42 3 267 196 377 10 73,3 5,70
Græsblanding 45 17 325 180 396 21 73,2 5,66
Græsblanding 46 1 206 161 434 13 71,0 5,52
Græsblanding 47 1 267 182 394 10 67,3 5,20
Græsblanding 49 1 220 199 399 14 74,1 5,80
Morsø 2 3 236 194 388 14 75,9 5,87

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 710 213
Slætdato 10/09 10/09
Tørstofindhold (g/kg) 295 300
Aske (g/kg TS) 112 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,0 73,8
Råprotein (g/kg TS) 179 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 559
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 72
NDF (g/kg TS) 400 364
FK NDF (%) 66,7 60,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 201
Sukker (g/kg TS) 21 20
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 93 94
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 69 68
PBV20 (g/kg TS) 64 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,67
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,32
Kg pr. FEN 4,68 4,75
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22
Kg pr. FE 4,44 4,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 180

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top