Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 251 224 578    
Slætdato 27/07 15/08 10/08 12/07 14/08
Tørstofindhold (g/kg) 357 351 387 256 480
Aske (g/kg TS) 102 109 103 88 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 72,3 71,6 67,2 77,8
Råprotein (g/kg TS) 172 178 174 150 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 535 514 456 605
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 67 55 43 84
NDF (g/kg TS) 369 383 399 322 419
FK NDF (%) 58,7 58,8 57,9 47,8 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 217 208 140 299
Sukker (g/kg TS) 39 30 50 10 86
pH 4,2 4,3 4,4 3,8 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,6 1,3 0,4 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 81 77 59 43 119
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 17 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54 56 44 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 70 69 72 62 78
PBV20 (g/kg TS) 57 62 54 32 81
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,51 5,55 5,00 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,35 1,35 1,21 1,49
Kg pr. FEN 3,99 4,19 3,78 2,68 5,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,27 1,29 1,10 1,40
Kg pr. FE 3,71 3,92 3,60 2,50 5,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 171 168 133 189

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 36 50 113    
Ca (g/kg TS) 10,1 9,8 9,8 7,7 12,7
P (g/kg TS) 3,4 4,2 3,9 2,9 4,0
Mg (g/kg TS) 2,3 2,6 2,6 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 24,1 26,0 25,5 19,0 30,8
Na (g/kg TS) 1,9 1,8 1,8 0,7 3,8
Cl (g/kg TS) 8,5 8,8 9,1 5,7 11,6
S (g/kg TS) 2,4 2,3 2,3 2,0 2,9
CAB meq/kg TS 311 359 350 185 430
Fe (mg/kg TS) 256 295 255 98 510
Mn (mg/kg TS) 64 76 70 39 98
Zn (mg/kg TS) 33 34 33 24 43
Cu (mg/kg TS) 8,37 7,34 7,86 6,50 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 109 59 16 9
Slætdato 26/07 27/07 18/07 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 349 348 339 507
Aske (g/kg TS) 103 101 107 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 72,0 71,7 68,4
Råprotein (g/kg TS) 174 170 168 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 530 521 477
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 59 57 55
NDF (g/kg TS) 362 364 364 409
FK NDF (%) 59,7 56,0 55,7 51,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 210 235 238 280
Sukker (g/kg TS) 34 41 29 72
pH 4,1 4,2 4,1 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5      
Mælkesyre (g/kg TS) 87 78 87 24
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 19 13
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 52 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 69 67 74
PBV20 (g/kg TS) 59 56 57 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,47 5,42 5,22
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,37 1,38 1,43
Kg pr. FEN 3,98 4,20 4,24 3,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,27 1,28 1,35
Kg pr. FE 3,66 3,90 3,93 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 159 161 162 163

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 46 88 27 71
Slætdato 19/07 01/08 25/07 24/07
Tørstofindhold (g/kg) 367 364 353 327
Aske (g/kg TS) 101 101 110 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 73,0 72,3 73,2
Råprotein (g/kg TS) 170 172 170 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 535 534 550
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 61 66 65
NDF (g/kg TS) 368 378 354 365
FK NDF (%) 62,0 59,5 56,2 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 212 234 215
Sukker (g/kg TS) 45 38 39 34
pH 4,2 4,2 4,3 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,6 0,7 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 78 78 92
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 71 68 68
PBV20 (g/kg TS) 51 56 57 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,61 5,46 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,33 1,39 1,34
Kg pr. FEN 3,78 3,83 4,21 4,35
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,23 1,31 1,24
Kg pr. FE 3,46 3,54 4,04 4,04
Fordøjelig råprotein (g/FE) 152 159 164 163

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 281 166 335 26 72,1 5,43
Græsblanding 35 7 380 179 370 49 74,8 5,82
Græsblanding 45 15 304 180 360 18 69,8 5,24

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 251 867
Slætdato 27/07 30/07
Tørstofindhold (g/kg) 357 359
Aske (g/kg TS) 102 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,0 75,5
Råprotein (g/kg TS) 172 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 602
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 71
NDF (g/kg TS) 369 400
FK NDF (%) 58,7 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 163
Sukker (g/kg TS) 39 47
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 81 78
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 70 73
PBV20 (g/kg TS) 57 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,26
Kg pr. FEN 3,99 3,75
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,18
Kg pr. FE 3,71 3,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 148

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top