Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 867 968 2899    
Slætdato 30/07 09/08 06/08 16/07 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 359 355 386 252 474
Aske (g/kg TS) 100 106 100 86 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 74,3 74,0 70,4 80,2
Råprotein (g/kg TS) 167 170 164 138 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 588 570 533 668
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 78 66 49 97
NDF (g/kg TS) 400 407 422 346 450
FK NDF (%) 67,2 65,4 65,1 57,7 75,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 173 166 98 229
Sukker (g/kg TS) 47 35 56 10 111
pH 4,2 4,3 4,4 3,8 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,0 1,5 0,5 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 78 74 58 39 113
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 16 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 57 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 71 74 65 81
PBV20 (g/kg TS) 47 52 42 17 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,77 5,81 5,41 6,43
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,28 1,16 1,37
Kg pr. FEN 3,75 3,92 3,58 2,55 5,18
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22 1,23 1,06 1,32
Kg pr. FE 3,53 3,71 3,42 2,40 4,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 156 150 117 179

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 102 122 380    
Ca (g/kg TS) 7,5 7,4 7,5 5,9 9,1
P (g/kg TS) 3,6 4,1 3,8 2,9 4,4
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,3 1,9 2,9
K (g/kg TS) ch 27,9 29,6 28,1 22,0 34,9
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,6 1,5 4,3
Cl (g/kg TS) 11,9 11,2 11,7 7,4 16,0
S (g/kg TS) 3,0 3,1 3,1 2,5 3,6
CAB meq/kg TS 312 313 302 145 474
Fe (mg/kg TS) 286 253 237 120 509
Mn (mg/kg TS) 73 82 80 41 110
Zn (mg/kg TS) 35 34 32 26 43
Cu (mg/kg TS) 7,29 7,09 7,40 5,40 9,00
Co (mg/kg TS) 0,09 0,10 0,08 0,04 0,16
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,04 0,01 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,60 1,97 1,88 0,80 2,60
I (mg/kg TS) 0,47 0,47 0,39 0,30 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 248 227 28 29
Slætdato 31/07 28/07 26/07 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 356 352 345 460
Aske (g/kg TS) 100 101 96 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 74,6 76,1 71,5
Råprotein (g/kg TS) 168 167 164 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 598 621 550
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 65 66 67
NDF (g/kg TS) 390 395 375 419
FK NDF (%) 66,3 65,0 66,1 60,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 180 170 209
Sukker (g/kg TS) 45 44 49 69
pH 4,1 4,1 4,1 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 82 76 85 34
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 51 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,44 0,48
AAT20 (g/kg TS) 72 72 72 74
PBV20 (g/kg TS) 50 49 46 44
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,80 5,95 5,54
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,26 1,36
Kg pr. FEN 3,75 3,90 3,84 3,46
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20 1,16 1,32
Kg pr. FE 3,51 3,66 3,55 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 149 141 160

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 31 144 260 118 286
Slætdato 25/08 18/07 28/07 31/07 31/07 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 432 383 368 360 362 342
Aske (g/kg TS) 99 107 99 98 103 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,2 72,7 76,0 76,1 76,3 75,2
Råprotein (g/kg TS) 166 171 161 165 171 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 527 617 610 597 602
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 64 69 72 72 70
NDF (g/kg TS) 422 404 401 408 387 395
FK NDF (%) 59,9 61,6 68,2 68,7 67,9 66,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 216 201 157 153 155 169
Sukker (g/kg TS) 54 47 53 49 45 43
pH 4,8 4,6 4,2 4,1 4,2 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 1,8 1,8 1,9 2,3 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 52 62 77 78 83 81
Eddikesyre (g/kg TS) 21 17 17 17 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56 54 55 52 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72 72 73 73 73 72
PBV20 (g/kg TS) 47 51 41 44 51 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,55 5,63 5,98 6,01 5,97 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,35 1,34 1,25 1,24 1,25 1,27
Kg pr. FEN 3,64 3,85 3,63 3,61 3,67 3,98
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,27 1,18 1,17 1,17 1,19
Kg pr. FE 3,53 3,68 3,42 3,40 3,44 3,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 162 162 140 144 150 152

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 306 173 433 24 74,3 5,91
Græsblanding 22 3 318 169 400 38 78,0 6,10
Græsblanding 33 1 527 173 380 76 75,3 5,83
Græsblanding 35 7 343 166 387 48 76,2 5,98
Græsblanding 36 1 804 157 441 117 76,0 6,10
Græsblanding 42 4 359 189 336 50 75,9 5,90
Græsblanding 43 1 473 161 408 106 73,1 5,74
Græsblanding 45 18 354 174 371 56 76,6 6,02
Græsblanding 46 2 395 154 393 106 76,4 6,04
Græsblanding 47 1 350 209 371 10 68,2 5,15
Græsblanding 49 1 236 186 461 23 71,3 5,79
Morsø 2 3 403 187 367 34 76,5 5,91
Sydvestjyden 1 528 116 398 116 73,6 5,60

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 867 251
Slætdato 30/07 27/07
Tørstofindhold (g/kg) 359 357
Aske (g/kg TS) 100 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 73,0
Råprotein (g/kg TS) 167 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 602 536
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 61
NDF (g/kg TS) 400 369
FK NDF (%) 67,2 58,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 217
Sukker (g/kg TS) 47 39
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 81
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 70
PBV20 (g/kg TS) 47 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,34
Kg pr. FEN 3,75 3,99
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,24
Kg pr. FE 3,53 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 161

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top