Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 274 233 646    
Slætdato 28/06 10/07 03/07 16/06 10/07
Tørstofindhold (g/kg) 426 355 387 302 545
Aske (g/kg TS) 94 95 92 80 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 71,7 73,6 71,3 78,9
Råprotein (g/kg TS) 164 153 151 139 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 552 554 474 621
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 63 51 36 75
NDF (g/kg TS) 386 413 411 336 439
FK NDF (%) 65,2 59,7 63,0 56,7 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 215 176 128 233
Sukker (g/kg TS) 67 41 70 17 117
pH 4,4 4,2 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 1,2 1,0 0,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 63 70 57 24 99
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 53 58 56 45 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,48 0,46 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 70 75 68 83
PBV20 (g/kg TS) 40 39 30 11 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,50 5,78 5,50 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,36 1,29 1,19 1,35
Kg pr. FEN 3,13 4,14 3,60 2,29 4,23
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,29 1,23 1,09 1,27
Kg pr. FE 2,91 3,91 3,43 2,16 3,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 144 136 116 168

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 73 49 118    
Ca (g/kg TS) 8,9 7,9 8,1 6,3 12,0
P (g/kg TS) 3,6 3,5 3,5 3,2 4,1
Mg (g/kg TS) 2,3 2,1 2,1 1,9 2,7
K (g/kg TS) ch 26,8 24,4 24,7 22,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,7 1,3 1,6 0,7 2,9
Cl (g/kg TS) 8,7 8,9 9,1 6,0 11,9
S (g/kg TS) 2,4 2,2 2,1 1,9 2,9
CAB meq/kg TS 363 357 353 257 476
Fe (mg/kg TS) 192 261 213 93 340
Mn (mg/kg TS) 68 72 74 45 98
Zn (mg/kg TS) 32 32 32 24 43
Cu (mg/kg TS) 6,53 6,24 6,75 4,50 8,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 135 39 17 10
Slætdato 23/06 09/07 24/06 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 420 409 443 518
Aske (g/kg TS) 95 98 92 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 75,7 74,2 70,2
Råprotein (g/kg TS) 164 172 159 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 536 528 482
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 52 49 60
NDF (g/kg TS) 377 369 390 437
FK NDF (%) 64,5 64,5 62,4 59,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 180 179 195 220
Sukker (g/kg TS) 66 61 68 77
pH 4,3 4,3 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof)     0,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 65 57 30
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 50 54 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 76
PBV20 (g/kg TS) 40 48 36 27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,88 5,77 5,44
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,29 1,38
Kg pr. FEN 3,18 3,33 3,13 2,92
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,16 1,20 1,35
Kg pr. FE 2,94 3,05 2,89 2,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 151 141 141

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 43 85 31 87
Slætdato 19/06 27/06 16/07 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 410 413 453 430
Aske (g/kg TS) 93 92 101 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 75,5 74,7 76,2
Råprotein (g/kg TS) 161 166 164 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 546 524 558
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 53 54 54
NDF (g/kg TS) 382 387 388 386
FK NDF (%) 65,6 65,2 64,4 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 174 175 182 165
Sukker (g/kg TS) 62 68 67 71
pH 4,3 4,3 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 1,4 1,3 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 67 66 57 61
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 77
PBV20 (g/kg TS) 38 41 40 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,94 5,83 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,25 1,28 1,24
Kg pr. FEN 3,26 3,21 3,00 3,04
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,16 1,21 1,16
Kg pr. FE 3,00 2,97 2,82 2,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 144 146 142

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 528 170 362 90 77,5 6,09
Græsblanding 35 8 436 166 376 75 75,3 5,90
Græsblanding 42 2 520 159 372 111 73,5 5,72
Græsblanding 45 14 419 165 373 63 74,8 5,79

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 274 941
Slætdato 28/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 426 413
Aske (g/kg TS) 94 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 77,0
Råprotein (g/kg TS) 164 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 62
NDF (g/kg TS) 386 409
FK NDF (%) 65,2 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 141
Sukker (g/kg TS) 67 59
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 63 65
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 77
PBV20 (g/kg TS) 40 46
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,13 3,13
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14
Kg pr. FE 2,91 2,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 148

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top