Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 941 1192 3465    
Slætdato 25/06 05/07 30/06 17/06 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 413 333 377 297 541
Aske (g/kg TS) 96 94 91 82 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 73,7 75,8 72,9 80,5
Råprotein (g/kg TS) 173 152 152 142 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597 613 607 518 669
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 76 63 43 87
NDF (g/kg TS) 409 438 428 359 460
FK NDF (%) 70,6 66,0 69,0 63,6 77,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 173 144 92 192
Sukker (g/kg TS) 59 37 72 12 113
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 1,9 1,6 0,8 6,0
Mælkesyre (g/kg TS) 65 72 58 26 104
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 16 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 54 60 57 47 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,48 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 72 76 69 83
PBV20 (g/kg TS) 46 36 27 16 76
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,77 6,01 5,71 6,51
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,29 1,24 1,14 1,30
Kg pr. FEN 3,13 4,18 3,54 2,22 4,21
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,24 1,19 1,05 1,25
Kg pr. FE 2,94 4,01 3,38 2,09 3,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 137 131 120 178

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 133 141 503    
Ca (g/kg TS) 7,0 6,5 6,6 5,2 9,1
P (g/kg TS) 3,6 3,6 3,5 2,9 4,3
Mg (g/kg TS) 2,2 2,1 2,1 1,8 2,6
K (g/kg TS) ch 28,0 26,2 26,6 22,0 34,0
Na (g/kg TS) 2,9 2,5 2,7 1,4 4,5
Cl (g/kg TS) 11,8 10,5 10,8 7,2 16,7
S (g/kg TS) 2,9 2,8 2,8 2,2 3,5
CAB meq/kg TS 326 336 331 166 481
Fe (mg/kg TS) 222 256 214 110 358
Mn (mg/kg TS) 74 80 79 43 110
Zn (mg/kg TS) 36 35 34 27 45
Cu (mg/kg TS) 7,28 6,63 6,67 5,50 8,80
Co (mg/kg TS) 0,09 0,10 0,08 0,04 0,16
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,07 0,01 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,55 1,88 1,69 0,90 2,50
I (mg/kg TS) 0,50 0,41 0,38 0,30 1,00

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 291 215 34 38
Slætdato 25/06 24/06 22/06 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 395 410 406 557
Aske (g/kg TS) 96 95 99 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 76,5 77,4 73,7
Råprotein (g/kg TS) 173 174 180 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 606 589 609 516
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 57 58 44
NDF (g/kg TS) 399 399 399 434
FK NDF (%) 69,8 68,9 70,9 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 154 141 180
Sukker (g/kg TS) 54 57 51 99
pH 4,2 4,3 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof)     6,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 71 64 72 20
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 53 54 53 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 76 76 81
PBV20 (g/kg TS) 48 47 54 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,06 6,16 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23 1,21 1,28
Kg pr. FEN 3,28 3,21 3,12 2,48
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,15 1,12 1,23
Kg pr. FE 3,06 3,00 2,91 2,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 149 154 145

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 26 32 164 283 128 297
Slætdato 05/07 19/06 22/06 25/06 24/06 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 463 461 405 416 407 406
Aske (g/kg TS) 93 100 96 95 97 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,9 77,3 77,5 77,2 76,8
Råprotein (g/kg TS) 166 178 173 170 176 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 543 606 601 598 600
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 54 62 64 64 62
NDF (g/kg TS) 420 401 410 414 405 406
FK NDF (%) 64,6 65,5 71,2 71,9 70,9 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 185 173 138 132 138 144
Sukker (g/kg TS) 62 61 52 65 56 58
pH 4,7 4,6 4,2 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   3,8 3,0 3,0 3,8 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 55 68 65 67 67
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 15 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 54 55 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,45 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 76 76 78 76 76
PBV20 (g/kg TS) 41 51 47 42 49 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 5,89 6,14 6,21 6,14 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27 1,21 1,20 1,21 1,22
Kg pr. FEN 3,26 3,00 3,15 3,02 3,20 3,21
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,19 1,13 1,13 1,14 1,15
Kg pr. FE 3,11 2,81 2,94 2,85 2,99 3,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 160 148 144 150 149

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 399 166 427 57 75,7 6,11
Græsblanding 22 3 387 139 457 73 75,8 5,98
Græsblanding 33 1 588 167 383 114 75,2 5,81
Græsblanding 35 7 417 186 382 64 79,2 6,36
Græsblanding 36 3 458 187 426 41 76,3 6,07
Græsblanding 42 5 344 172 394 38 75,2 5,89
Græsblanding 43 1 478 164 426 97 76,1 6,05
Græsblanding 45 18 399 171 391 67 76,6 6,05
Græsblanding 46 2 406 158 418 75 76,1 6,06
Græsblanding 49 2 350 170 416 46 77,4 6,23
Morsø 2 6 424 171 376 79 79,3 6,31
Sydvestjyden 6 448 170 413 81 76,5 6,12

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 941 274
Slætdato 25/06 28/06
Tørstofindhold (g/kg) 413 426
Aske (g/kg TS) 96 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 75,4
Råprotein (g/kg TS) 173 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 53
NDF (g/kg TS) 409 386
FK NDF (%) 70,6 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 176
Sukker (g/kg TS) 59 67
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 65 63
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 76
PBV20 (g/kg TS) 46 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,26
Kg pr. FEN 3,13 3,13
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,17
Kg pr. FE 2,94 2,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 143

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top