Opdateret: 13. marts 2018

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 367 274 251 213 85
Slætdato 24/05 28/06 27/07 10/09 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 361 426 357 300 244
Aske (g/kg TS) 89 94 102 116 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 75,4 73,0 73,8 73,8
Råprotein (g/kg TS) 150 164 172 191 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 546 536 559 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 53 61 72 89
NDF (g/kg TS) 383 386 369 364 360
FK NDF (%) 72,4 65,2 58,7 60,9 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 176 217 201 196
Sukker (g/kg TS) 73 67 39 20 15
pH 4,2 4,4 4,2 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,3 1,5 1,7 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 74 63 81 94 91
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 17 22 29
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53 52 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 76 70 68 65
PBV20 (g/kg TS) 25 40 57 77 88
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 5,91 5,59 5,67 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,26 1,34 1,32 1,33
Kg pr. FEN 3,50 3,13 3,99 4,75 5,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,17 1,24 1,22 1,25
Kg pr. FE 3,22 2,91 3,71 4,42 5,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 143 161 180 194

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 176 73 36 32 20
Ca (g/kg TS) 7,5 8,9 10,1 9,5 9,9
P (g/kg TS) 3,3 3,6 3,4 3,9 4,1
Mg (g/kg TS) 1,9 2,3 2,3 2,4 2,5
K (g/kg TS) ch 25,8 26,8 24,1 28,6 29,5
Na (g/kg TS) 1,6 1,7 1,9 1,7 2,4
Cl (g/kg TS) 6,8 8,7 8,5 8,5 7,8
S (g/kg TS) 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5
CAB meq/kg TS 411 363 311 411 481
Fe (mg/kg TS) 196 192 256 279 598
Mn (mg/kg TS) 58 68 64 61 80
Zn (mg/kg TS) 30 32 33 31 33
Cu (mg/kg TS) 4,60 6,53 8,37 8,69 9,25
Se (mg/kg TS) 0,03        

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt