Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 367 297 904    
Slætdato 24/05 02/06 28/05 18/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 361 367 356 269 465
Aske (g/kg TS) 89 82 84 74 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 75,3 77,0 73,9 82,8
Råprotein (g/kg TS) 150 136 138 117 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 619 617 548 698
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 64 61 49 89
NDF (g/kg TS) 383 427 418 326 448
FK NDF (%) 72,4 67,7 70,4 63,9 79,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 163 126 76 185
Sukker (g/kg TS) 73 74 90 15 135
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,9 0,8 0,4 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 74 58 60 33 113
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13 16 10 23
Tyggetid (Min./kg TS) 50 58 55 42 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 77 76 78 69 83
PBV20 (g/kg TS) 25 14 13 -4 57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 5,92 6,15 5,74 6,59
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,26 1,21 1,13 1,30
Kg pr. FEN 3,50 3,66 3,59 2,56 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,20 1,16 1,02 1,23
Kg pr. FE 3,22 3,46 3,42 2,35 4,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 114 113 94 150

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 176 117 301    
Ca (g/kg TS) 7,5 6,5 6,9 5,8 9,6
P (g/kg TS) 3,3 3,1 3,1 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 1,9 1,7 1,8 1,5 2,2
K (g/kg TS) ch 25,8 23,1 23,6 20,0 32,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,6 1,6 0,7 2,7
Cl (g/kg TS) 6,8 7,0 7,0 4,6 9,0
S (g/kg TS) 2,0 1,7 1,7 1,5 2,5
CAB meq/kg TS 411 395 398 308 518
Fe (mg/kg TS) 196 194 210 97 310
Mn (mg/kg TS) 58 68 65 39 82
Zn (mg/kg TS) 30 29 28 23 38
Cu (mg/kg TS) 4,60 4,94 5,40 1,90 6,80
Se (mg/kg TS) 0,03 0,02 0,11 0,01 0,08

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 174 39 20 28
Slætdato 22/05 25/05 21/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 353 344 370 479
Aske (g/kg TS) 89 93 90 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,9 78,5 79,3 73,5
Råprotein (g/kg TS) 153 154 148 136
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 604 626 607
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 61 62 65
NDF (g/kg TS) 363 377 381 454
FK NDF (%) 73,3 71,7 73,3 66,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 134 123 173
Sukker (g/kg TS) 73 63 81 95
pH 4,1 4,2 4,2 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 79 75 66 24
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 48 50 50 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,42 0,48
AAT20 (g/kg TS) 77 76 78 79
PBV20 (g/kg TS) 28 30 22 10
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,15 6,25 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,22 1,19 1,29
Kg pr. FEN 3,48 3,62 3,46 2,84
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,09 1,26
Kg pr. FE 3,17 3,33 3,18 2,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 125 118 116

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 29 75 113 39 98
Slætdato 28/05 24/05 23/05 24/05 22/05
Tørstofindhold (g/kg) 370 358 352 381 361
Aske (g/kg TS) 90 88 87 89 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 79,6 79,0 78,8 78,7
Råprotein (g/kg TS) 149 146 149 145 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 591 621 626 612 636
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 66 68 64 69
NDF (g/kg TS) 387 371 387 385 385
FK NDF (%) 68,6 73,0 73,0 72,8 72,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 123 124 127 124
Sukker (g/kg TS) 70 81 75 72 69
pH 4,5 4,2 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 1,2 1,1 1,1 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 66 73 74 73 76
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 15 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 52 49 51 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76 78 77 77 76
PBV20 (g/kg TS) 27 20 24 21 30
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,28 6,26 6,19 6,21
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,19 1,19 1,20 1,20
Kg pr. FEN 3,53 3,44 3,55 3,42 3,49
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,09 1,10 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,27 3,14 3,29 3,13 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 115 119 115 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 5 338 136 374 83 80,7 6,38
Græsblanding 35 8 363 150 360 106 80,7 6,41
Græsblanding 42 7 340 160 375 65 78,5 6,19
Græsblanding 45 19 318 147 367 70 80,7 6,36
Græsblanding 49 1 440 162 455 106 75,1 6,05

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 367 1260
Slætdato 24/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 361 354
Aske (g/kg TS) 89 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 78,6
Råprotein (g/kg TS) 150 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 623 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 81
NDF (g/kg TS) 383 414
FK NDF (%) 72,4 74,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 119
Sukker (g/kg TS) 73 52
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 74 76
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) 25 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,19
Kg pr. FEN 3,50 3,55
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,22 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 131

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top