Opdateret: 13. marts 2018


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver 1260 1581 5032    
Slætdato 25/05 29/05 25/05 19/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 354 350 344 260 446
Aske (g/kg TS) 90 85 86 74 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,6 76,1 77,3 74,5 82,2
Råprotein (g/kg TS) 160 144 143 130 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 654 655 597 729
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 77 76 59 107
NDF (g/kg TS) 414 441 437 359 471
FK NDF (%) 74,2 70,4 72,5 67,5 79,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 145 119 73 167
Sukker (g/kg TS) 52 57 74 10 106
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,7 1,3 0,6 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 76 60 62 39 114
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 18 10 25
Tyggetid (Min./kg TS) 54 59 57 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,46 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 77 69 82
PBV20 (g/kg TS) 36 22 18 5 68
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,01 6,19 5,81 6,61
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,24 1,21 1,12 1,28
Kg pr. FEN 3,55 3,77 3,70 2,64 4,67
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,18 1,16 1,02 1,22
Kg pr. FE 3,31 3,56 3,54 2,46 4,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 121 118 102 160

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2017), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2016, 2015 og 2014). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2017. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2017

2016

Sidste 3 år
(2016-2014)

10 % nedre
2017

10 % øvre
2017

Antal prøver med mineraler 297 281 1073    
Ca (g/kg TS) 6,2 5,7 5,6 4,8 7,7
P (g/kg TS) 3,5 3,2 3,3 2,8 4,2
Mg (g/kg TS) 1,9 1,7 1,7 1,5 2,3
K (g/kg TS) ch 26,6 24,8 25,5 20,0 33,4
Na (g/kg TS) 2,7 2,4 2,4 1,3 4,3
Cl (g/kg TS) 8,9 8,5 8,7 5,0 13,8
S (g/kg TS) 2,5 2,3 2,2 2,0 3,0
CAB meq/kg TS 390 385 388 215 550
Fe (mg/kg TS) 221 238 219 110 368
Mn (mg/kg TS) 72 72 72 46 101
Zn (mg/kg TS) 36 33 31 28 44
Cu (mg/kg TS) 6,05 5,36 5,42 2,60 7,60
Co (mg/kg TS) 0,08 0,08 0,08 0,04 0,13
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,04 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 1,29 1,26 1,29 0,60 2,00
I (mg/kg TS) 0,35 0,33 0,33 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 439 166 41 45
Slætdato 24/05 26/05 28/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 343 342 338 500
Aske (g/kg TS) 90 89 93 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 77,9 79,8 74,5
Råprotein (g/kg TS) 161 159 165 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 670 654 676 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 76 77 62
NDF (g/kg TS) 400 417 396 446
FK NDF (%) 74,5 72,9 75,6 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 130 110 167
Sukker (g/kg TS) 47 47 47 101
pH 4,1 4,2 4,1 5,1
Nitrat (g/kg tørstof)     1,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 83 72 82 20
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55 51 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 80
PBV20 (g/kg TS) 38 36 41 16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,17 6,34 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,21 1,17 1,28
Kg pr. FEN 3,60 3,74 3,56 2,79
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,13 1,08 1,23
Kg pr. FE 3,33 3,49 3,28 2,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 130 131 133 125

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2017) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 46 56 197 362 195 380
Slætdato 20/05 23/05 23/05 26/05 23/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 400 370 352 355 356 340
Aske (g/kg TS) 89 95 90 87 90 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 77,6 78,9 78,9 78,9 78,5
Råprotein (g/kg TS) 155 157 157 159 160 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 644 648 674 673 666 660
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 84 81 83 81 80
NDF (g/kg TS) 414 410 410 420 407 414
FK NDF (%) 72,2 71,8 74,3 74,9 74,4 74,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 134 118 114 114 118
Sukker (g/kg TS) 64 55 56 57 51 44
pH 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,3 2,0 2,3 2,6 2,2 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 62 70 75 74 82 79
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 17 17 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 54 55 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,45 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 75 76 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) 30 35 33 34 37 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,10 6,27 6,33 6,28 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22 1,19 1,18 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,26 3,47 3,54 3,45 3,49 3,71
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,14 1,11 1,11 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,05 3,24 3,29 3,24 3,25 3,47
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 133 128 129 130 134

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 442 169 437 55 77,3 6,30
Græsblanding 22 4 345 163 400 38 80,1 6,36
Græsblanding 35 13 362 158 392 69 81,1 6,50
Græsblanding 36 3 332 149 460 19 75,1 5,91
Græsblanding 42 4 331 171 358 52 80,9 6,39
Græsblanding 43 1 309 137 415 36 84,0 6,49
Græsblanding 45 29 348 157 395 56 79,8 6,35
Græsblanding 46 5 341 160 427 49 77,6 6,23
Græsblanding 49 4 411 147 475 53 72,9 5,83
Morsø 2 9 367 143 421 50 78,8 6,24
Sydvestjyden 10 355 163 391 74 80,7 6,47

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1260 367
Slætdato 25/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 354 361
Aske (g/kg TS) 90 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,6 78,8
Råprotein (g/kg TS) 160 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 67
NDF (g/kg TS) 414 383
FK NDF (%) 74,2 72,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 128
Sukker (g/kg TS) 52 73
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 76 74
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 54 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 77
PBV20 (g/kg TS) 36 25
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,21
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,20
Kg pr. FEN 3,55 3,50
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,11
Kg pr. FE 3,31 3,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 120

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top