Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 168 165 1382    
Slætdato 11/10 24/10 20/10 30/09 20/10
Tørstofindhold (g/kg) 338 279 304 294 384
Aske (g/kg TS) 34 37 35 28 40
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 72,2 73,1 71,7 78,1
Råprotein (g/kg TS) 80 79 85 71 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 488 510 455 410 572
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 70 54 42 77
NDF (g/kg TS) 367 466 431 323 410
FK NDF (%) 56,6 60,5 59,1 49,4 62,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 222 208 220 171 282
Stivelse (g/kg TS) 303 193 265 241 365
Sukker (g/kg TS) 13 23 17 11 17
pH 3,7 3,9 3,9 3,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 51 46 49 39 60
Eddikesyre (g/kg TS) 19 21 19 12 23
Tyggetid (Min./kg TS) 46 58 54 41 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,49 0,47 0,39 0,46
AAT20 (g/kg TS) 81 78 82 77 86
PBV20 (g/kg TS) -48 -44 -45 -60 -33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,78 6,07 5,68 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,29 1,17 1,31
Kg pr. FEN 3,71 4,72 4,72 3,12 4,28
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,28 1,28 1,09 1,26
Kg pr. FE 3,52 4,68 4,68 2,94 4,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 53 56 56 41 66

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 84 18 13
Slætdato 13/10 15/10 26/09
Tørstofindhold (g/kg) 340 336 347
Aske (g/kg TS) 34 34 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,4 76,1
Råprotein (g/kg TS) 82 83 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 472 435 477
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 51 51
NDF (g/kg TS) 371 373 352
FK NDF (%) 55,8 53,5 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 224 246 199
Stivelse (g/kg TS) 301 284 329
pH 3,6 3,6 3,6
Mælkesyre (g/kg TS) 51 49 53
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 47 48 43
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 81 80 83
PBV20 (g/kg TS) -46 -44 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,83 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,20
Kg pr. FEN 3,70 3,86 3,50
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22 1,14
Kg pr. FE 3,55 3,66 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 55 58 50

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 91 46
Slætdato 08/10 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 343 332
Aske (g/kg TS) 32 35
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 74,3
Råprotein (g/kg TS) 77 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 505 460
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 54
NDF (g/kg TS) 359 375
FK NDF (%) 57,2 55,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 220 220
Stivelse (g/kg TS) 316 293
pH 3,7 3,6
Mælkesyre (g/kg TS) 52 50
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 45 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 81 81
PBV20 (g/kg TS) -51 -44
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,25
Kg pr. FEN 3,60 3,82
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,19
Kg pr. FE 3,40 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 58

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 4 363 83 358 55,8 317 75,0 6,06
Ambition 1 317 87 376 47,2 278 70,9 5,68
Anvil 1 316 87 447 51,6 221 69,1 5,53
Artist 1 322 82 352 57,1 284 76,0 6,02
Astiano 1 335 79 368 54,9 284 74,3 5,90
Kaspian 2 374 82 360 60,3 336 76,7 6,32
Treasure 9 338 80 365 52,6 303 73,6 5,89

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 168 4007
Slætdato 11/10 03/10
Tørstofindhold (g/kg) 338 346
Aske (g/kg TS) 34 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 77,1
Råprotein (g/kg TS) 80 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 488 495
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 54
NDF (g/kg TS) 367 354
FK NDF (%) 56,6 60,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 222 196
Stivelse (g/kg TS) 303 325
pH 3,7 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 49
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 46 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,41
AAT20 (g/kg TS) 81 83
PBV20 (g/kg TS) -48 -57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,19
Kg pr. FEN 3,71 3,47
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,12
Kg pr. FE 3,52 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 53 43

Til top