Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 4007 3559 10032    
Slætdato 03/10 19/10 14/10 23/09 15/10
Tørstofindhold (g/kg) 346 319 329 307 386
Aske (g/kg TS) 31 34 34 27 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 75,6 75,7 74,8 79,1
Råprotein (g/kg TS) 74 71 78 65 82
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 501 456 395 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 63 52 36 76
NDF (g/kg TS) 354 408 397 318 390
FK NDF (%) 60,3 62,6 61,9 55,2 65,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 182 192 154 241
Stivelse (g/kg TS) 325 280 307 277 373
Sukker (g/kg TS) 14 17 15 11 19
pH 3,8 4,0 4,0 3,6 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 49 43 44 39 58
Eddikesyre (g/kg TS) 18 21 18 11 24
Tyggetid (Min./kg TS) 44 50 49 39 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,44 0,44 0,38 0,44
AAT20 (g/kg TS) 83 82 84 80 87
PBV20 (g/kg TS) -57 -58 -55 -65 -48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,21 6,33 6,02 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,20 1,20 1,15 1,24
Kg pr. FEN 3,47 3,86 3,86 3,05 3,92
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,17 1,17 1,06 1,18
Kg pr. FE 3,26 3,77 3,77 2,85 3,67
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 42 42 34 51

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 452 403 1044    
Ca (g/kg TS) 1,7 1,6 1,6 1,4 2,2
P (g/kg TS) 1,8 2,2 2,1 1,5 2,2
Mg (g/kg TS) 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4
K (g/kg TS) 9,6 10,2 10,3 7,7 11,1
Na (g/kg TS) 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 2,0 1,9 1,8 1,4 2,5
S (g/kg TS) 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1
CAB meq/kg TS 157 162 156 122 181
Fe (mg/kg TS) 76 101 93 50 104
Mn (mg/kg TS) 20 18 18 12 32
Zn (mg/kg TS) 23 21 21 17 31
Cu (mg/kg TS) 4,33 4,77 4,59 3,20 5,00
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,16 0,02 0,02 0,01 0,03
Mo (mg/kg TS) 0,43 0,64 0,64 0,20 0,60
I (mg/kg TS) 0,25 0,38 0,38 0,10 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 1550 586 390
Slætdato 04/10 05/10 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 351 347 341
Aske (g/kg TS) 30 31 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 76,9 77,2
Råprotein (g/kg TS) 75 77 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 478 454 519
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 49 45 60
NDF (g/kg TS) 354 351 358
FK NDF (%) 59,5 59,5 61,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 195 196 195
Stivelse (g/kg TS) 327 328 319
pH 3,8 3,8 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 50 49 49
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 16
Tyggetid (Min./kg TS) 44 43 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 83 84 83
PBV20 (g/kg TS) -56 -56 -57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,23 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,43 3,46 3,52
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,12 1,11
Kg pr. FE 3,25 3,26 3,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 46 42

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Bornholm

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 162 241 989 1141 438 934
Slætdato 06/10 24/09 29/09 03/10 06/10 02/10 03/10
Tørstofindhold (g/kg) 378 357 358 347 345 347 342
Aske (g/kg TS) 31 32 33 30 30 30 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 77,8 77,9 76,9 76,9 77,4 77,0
Råprotein (g/kg TS) 68 69 69 72 76 73 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 489 498 466 513 501 491 477
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 53 45 57 56 55 52
NDF (g/kg TS) 346 347 335 351 356 354 360
FK NDF (%) 57,8 61,6 60,7 59,7 60,1 61,1 60,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 206 190 192 200 201 194 189
Stivelse (g/kg TS) 341 327 349 330 322 324 318
pH 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Nitrat (g/kg tørstof)       3,0      
Mælkesyre (g/kg TS) 44 48 47 50 50 49 49
Eddikesyre (g/kg TS) 20 17 19 17 18 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 43 43 41 43 44 44 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,39 0,41 0,41 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 83 83 84 83 83 83 84
PBV20 (g/kg TS) -61 -61 -63 -57 -55 -57 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 6,27 6,29 6,24 6,24 6,27 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,22 3,35 3,33 3,46 3,49 3,45 3,52
Tidligere fodervurderingssystem              
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,10 1,11 1,12 1,12 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,03 3,11 3,12 3,25 3,27 3,23 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 38 37 41 45 43 45

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Aastar 20 363 73 362 60,5 321 76,7 6,21
Activate 36 361 76 336 58,4 353 77,1 6,31
Adept 40 346 75 359 60,1 325 76,7 6,24
Amagrano 18 354 75 334 54,9 368 76,1 6,22
Ambition 39 359 73 349 59,9 337 77,2 6,28
Ampezzo 2 346 81 311 64,6 356 80,2 6,55
Anvil 7 335 78 354 60,5 321 77,1 6,28
Arcade 3 354 74 354 60,7 341 77,1 6,28
Aritzo 3 333 77 351 59,7 334 76,9 6,28
Artist 8 362 74 351 62,2 335 77,8 6,32
Astiano 4 336 78 367 61,4 315 76,9 6,33
Atrium 71 348 74 349 58,9 327 76,8 6,21
Azelo 2 318 79 370 57,3 299 75,2 6,15
Banguy 1 345 81 363 58,4 344 76,1 6,37
Cerruti 2 348 76 329 56,3 332 76,6 6,10
Chavoxx 7 351 78 332 61,9 352 78,5 6,44
Claxxon 1 389 72 310 60,3 361 78,9 6,19
Emblem 10 331 76 347 61,8 328 77,8 6,29
Fieldstar 1 308 75 344 59,8 357 77,3 6,42
Kaspian 26 350 78 357 60,7 337 77,0 6,31
Kontender 8 370 79 346 56,9 352 76,2 6,23
LG 30.211 8 340 69 354 60,9 302 77,1 6,16
Mixture 2 327 81 336 59,3 346 77,6 6,33
Monty 1 376 73 361 58,9 286 76,4 6,08
NK Bull 19 324 79 353 59,8 321 76,9 6,26
NK Jasmic 1 335 69 362 56,4 302 75,3 6,05
Nitro 3 344 69 349 59,9 321 77,0 6,17
Ramirez 2 349 84 380 61,0 316 76,1 6,30
Rosalie 2 357 78 379 61,1 314 76,2 6,26
Salgado 1 397 82 316 51,3 378 75,7 6,19
Saludo 6 341 79 354 58,0 333 76,2 6,23
Treasure 1 329 76 368 56,3 331 74,9 6,19
Truxx 3 366 78 369 60,5 342 76,5 6,33
Utopia 3 349 77 361 63,7 257 78,2 6,10

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 4007 168
Slætdato 03/10 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 346 338
Aske (g/kg TS) 31 34
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 74,9
Råprotein (g/kg TS) 74 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 488
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 57
NDF (g/kg TS) 354 367
FK NDF (%) 60,3 56,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 222
Stivelse (g/kg TS) 325 303
pH 3,8 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 49 51
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 44 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 81
PBV20 (g/kg TS) -57 -48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,24 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,24
Kg pr. FEN 3,47 3,71
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,17
Kg pr. FE 3,26 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 53

Til top