Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 189 213 811    
Slætdato 24/10 05/11 29/10 16/10 06/11
Tørstofindhold (g/kg) 511 426 458 461 567
Aske (g/kg TS) 19 22 20 15 24
Organisk stof fordøjelighed (%) 83,4 82,8 83,5 80,8 85,9
Råprotein (g/kg TS) 79 75 83 72 85
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 462 489 436 340 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42 64 45 25 57
NDF (g/kg TS) 195 236 228 156 236
FK NDF (%) 57,5 61,4 61,4 47,9 66,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 119 128 64 292
Stivelse (g/kg TS) 566 529 556 517 609
Sukker (g/kg TS) 12 14 13 11 11
pH 4,2 4,4 4,3 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 27 29 25 13 39
Eddikesyre (g/kg TS) 15 20 13 11 20
Tyggetid (Min./kg TS) 22 26 25 16 26
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,33 0,33 0,30 0,33
AAT20 (g/kg TS) 95 94 97 91 99
PBV20 (g/kg TS) -71 -73 -71 -80 -63
NEL20 (MJ/kg TS) 7,12 7,32 7,39 6,85 7,38
Kg tørstof pr. FEN 1,04 1,02 1,02 1,01 1,08
Kg pr. FEN 2,06 2,44 2,44 1,80 2,31
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,93 0,95 0,95 0,89 0,97
Kg pr. FE 1,84 2,28 2,28 1,59 2,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 38 38 34 46

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 54 28 15
Slætdato 25/10 22/10 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 511 506 498
Aske (g/kg TS) 20 19 18
Organisk stof fordøjelighed (%) 82,7 82,2 83,2
Råprotein (g/kg TS) 78 78 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 433 422 459
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42 43 42
NDF (g/kg TS) 199 213 204
FK NDF (%) 55,5 55,3 58,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 205 144
Stivelse (g/kg TS) 581 572 554
pH 4,1 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 27 27 29
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 23 25 23
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 95 95 95
PBV20 (g/kg TS) -72 -72 -71
NEL20 (MJ/kg TS) 7,13 7,09 7,10
Kg tørstof pr. FEN 1,04 1,05 1,05
Kg pr. FEN 2,06 2,10 2,11
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,94 0,95 0,94
Kg pr. FE 1,86 1,91 1,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 41 41

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 71 69
Slætdato 22/10 27/10
Tørstofindhold (g/kg) 512 500
Aske (g/kg TS) 19 19
Organisk stof fordøjelighed (%) 83,2 83,2
Råprotein (g/kg TS) 78 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 478 447
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 42 41
NDF (g/kg TS) 195 200
FK NDF (%) 56,7 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 154
Stivelse (g/kg TS) 563 563
pH 4,1 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 29 27
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 22 22
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,32
AAT20 (g/kg TS) 94 95
PBV20 (g/kg TS) -71 -71
NEL20 (MJ/kg TS) 7,09 7,13
Kg tørstof pr. FEN 1,05 1,04
Kg pr. FEN 2,07 2,11
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 0,94 0,93
Kg pr. FE 1,85 1,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 42

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Activate 2 584 74 211 599 81,8 7,09
Amagrano 2 485 86 207 575 84,5 7,41
Ambition 1 453 76 236 551 83,1 7,29
Chavoxx 1 516 75 239 577 81,1 7,14
Kaspian 2 551 86 195 587 84,3 7,35

Til top