Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 119 135 345    
Slætdato 08/06 21/06 18/06 15/05 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 812 829 790 554 939
Aske (g/kg TS) 74 76 75 50 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,0 61,0 62,1 51,7 69,9
Råprotein (g/kg TS) 94 94 102 58 153
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 386 400 421 289 522
NDF (g/kg TS) 574 568 563 469 662
FK NDF (%) 52,2 51,1 53,4 42,2 61,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 271 268 261 189 342
Sukker (g/kg TS) 89 90 91 57 128
Tyggetid (Min./kg TS) 87 86 85 70 102
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,58 0,58 0,57 0,51 0,63
AAT20 (g/kg TS) 72 71 73 62 82
PBV20 (g/kg TS) -24 -24 -21 -45 7
NEL20 (MJ/kg TS) 4,52 4,52 4,59 3,75 5,20
Kg tørstof pr. FEN 1,67 1,68 1,67 1,43 1,98
Kg pr. FEN 2,18 2,09 2,20 1,69 2,94
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,95 1,98 1,91 1,39 2,83
Kg pr. FE 2,50 2,43 2,49 1,69 3,47
Fordøjelig råprotein (g/FE) 103 103 110 63 162

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 17
Slætdato 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 686
Aske (g/kg TS) 57
Organisk stof fordøjelighed (%) 64,3
Råprotein (g/kg TS) 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 427
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57
NDF (g/kg TS) 556
FK NDF (%) 54,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 259
Sukker (g/kg TS) 92
pH 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 11
Eddikesyre (g/kg TS) 7
Tyggetid (Min./kg TS) 84
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) -13
NEL20 (MJ/kg TS) 4,87
Kg tørstof pr. FEN 1,54
Kg pr. FEN 2,46
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,60
Kg pr. FE 2,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124

Til top