Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucernehø fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 23 34 85    
Slætdato 17/06 27/06 23/06 16/05 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 891 887 885 859 971
Aske (g/kg TS) 95 95 92 76 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 63,9 61,4 60,5 56,4 69,1
Råprotein (g/kg TS) 154 157 160 111 199
NDF (g/kg TS) 449 464 471 388 551
FK NDF (%) 45,5 43,1 42,5 40,3 53,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 463 510 524 366 558
Sukker (g/kg TS) 65 59 53 41 79
Tyggetid (Min./kg TS) 77 82 84 65 99
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,54 0,55 0,47 0,60
AAT20 (g/kg TS) 75 74 73 68 80
PBV20 (g/kg TS) 37 42 46 6 74
NEL20 (MJ/kg TS) 4,95 4,67 4,53 4,38 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,51 1,52 1,53 1,37 1,70
Kg pr. FEN 1,74 1,71 1,74 1,51 1,96
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,69 1,90 1,93 1,39 2,15
Kg pr. FE 1,94 2,14 2,18 1,56 2,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 206 215 148 226

Til top