Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 198 202 591    
Slætdato 12/10 11/10 09/10 23/09 20/10
Tørstofindhold (g/kg) 323 322 327 284 359
Aske (g/kg TS) 36 33 32 29 43
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 76,3 76,1 73,3 79,5
Råprotein (g/kg TS) 77 75 76 67 87
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 542 524 461 651
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 62 64 40 85
NDF (g/kg TS) 379 396 392 344 423
FK NDF (%) 61,9 62,5 62,6 54,7 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 221 210 210 183 261
Stivelse (g/kg TS) 272 271 277 218 320
Sukker (g/kg TS) 13 11 13 10 17
pH 3,8 3,9 3,9 3,6 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 59 54 54 47 71
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 16 14 23
Tyggetid (Min./kg TS) 48 49 49 43 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,43 0,39 0,46
AAT20 (g/kg TS) 82 83 82 78 87
PBV20 (g/kg TS) -53 -55 -54 -64 -42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,45 6,25 6,13 6,73
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,15 1,19 1,10 1,21
Kg pr. FEN 3,60 3,65 3,69 3,19 4,11
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,15 1,15 1,08 1,22
Kg pr. FE 3,58 3,65 3,58 3,13 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 46 47 36 57

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 74 6 12
Slætdato 13/10 23/09 20/10
Tørstofindhold (g/kg) 321 348 316
Aske (g/kg TS) 36 45 33
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 74,4 76,8
Råprotein (g/kg TS) 77 81 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 446 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 42 62
NDF (g/kg TS) 375 388 370
FK NDF (%) 63,9 58,8 61,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 280 216
Stivelse (g/kg TS) 282 272 278
Sukker (g/kg TS) 12 14 17
pH 3,8 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 50 53
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 18
Tyggetid (Min./kg TS) 47 51 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 83 83
PBV20 (g/kg TS) -55 -51 -56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,56 6,22 6,48
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,21 1,15
Kg pr. FEN 3,57 3,48 3,65
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,24 1,13
Kg pr. FE 3,55 3,57 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 58 44

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 78 68 30
Slætdato 15/10 15/10 06/10
Tørstofindhold (g/kg) 326 320 318
Aske (g/kg TS) 35 34 37
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 76,1 76,9
Råprotein (g/kg TS) 75 76 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 559 541
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 67 56
NDF (g/kg TS) 373 386 377
FK NDF (%) 62,5 61,1 62,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 216 221
Stivelse (g/kg TS) 276 270 285
Sukker (g/kg TS) 12 14 13
pH 3,8 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 60 58 56
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 47 48 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 82 83
PBV20 (g/kg TS) -55 -53 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,52 6,42 6,49
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,16 1,15
Kg pr. FEN 3,52 3,65 3,66
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,15 1,15
Kg pr. FE 3,49 3,63 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 45 47 50

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Sergio KWS 1 329 88 372 61,6 302 10 76,7 6,44
Sortsblanding 1 290 79 381 62,6 287 10 77,0 6,54

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 198 3162
Slætdato 12/10 25/09
Tørstofindhold (g/kg) 323 349
Aske (g/kg TS) 36 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 78,3
Råprotein (g/kg TS) 77 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 548 572
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 66
NDF (g/kg TS) 379 366
FK NDF (%) 61,9 64,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 221 189
Stivelse (g/kg TS) 272 298
Sukker (g/kg TS) 13 13
pH 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 59 53
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 48 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,41
AAT20 (g/kg TS) 82 84
PBV20 (g/kg TS) -53 -61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,47 6,63
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,12
Kg pr. FEN 3,60 3,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,10
Kg pr. FE 3,58 3,18
Fordøjelig råprotein (g/FE) 48 40

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top