Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 3162 3224 10455    
Slætdato 25/09 02/10 01/10 06/09 12/10
Tørstofindhold (g/kg) 349 348 345 309 389
Aske (g/kg TS) 32 31 31 27 38
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 77,6 77,6 76,0 80,6
Råprotein (g/kg TS) 71 72 74 64 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 572 562 559 484 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 69 72 43 92
NDF (g/kg TS) 366 374 369 333 401
FK NDF (%) 64,4 63,3 63,8 59,4 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 197 196 166 214
Stivelse (g/kg TS) 298 300 305 252 341
Sukker (g/kg TS) 13 12 13 10 18
pH 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 53 52 53 42 65
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 16 13 22
Tyggetid (Min./kg TS) 45 46 45 41 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,41 0,38 0,43
AAT20 (g/kg TS) 84 84 83 80 88
PBV20 (g/kg TS) -61 -59 -57 -70 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,63 6,58 6,39 6,41 6,84
Kg tørstof pr. FEN 1,12 1,13 1,16 1,09 1,16
Kg pr. FEN 3,24 3,28 3,41 2,86 3,63
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,11 1,05 1,15
Kg pr. FE 3,18 3,24 3,26 2,80 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 41 43 32 48

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 344 411 1148    
Ca (g/kg TS) 1,8 1,6 1,7 1,3 2,2
P (g/kg TS) 1,7 1,8 1,9 1,4 2,0
Mg (g/kg TS) 1,1 1,1 1,1 0,9 1,3
K (g/kg TS) ch 9,2 9,6 9,4 7,5 11,0
Na (g/kg TS) 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3
Cl (g/kg TS) 1,8 2,0 1,9 1,1 2,3
S (g/kg TS) 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0
CAB meq/kg TS 138 140 139 92 179
Fe (mg/kg TS) 82 80 81 52 120
Mn (mg/kg TS) 20 18 19 12 29
Zn (mg/kg TS) 26 25 26 18 36
Cu (mg/kg TS) 3,36 3,75 3,64 1,80 4,60
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
Se (mg/kg TS) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,38 0,44 0,41 0,20 0,60
I (mg/kg TS) 0,33 0,26 0,24 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 832 184 253
Slætdato 29/09 30/09 01/10
Tørstofindhold (g/kg) 344 339 348
Aske (g/kg TS) 32 33 30
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,4 79,3 78,1
Råprotein (g/kg TS) 72 72 71
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 545 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 57 73
NDF (g/kg TS) 363 367 361
FK NDF (%) 66,8 67,0 63,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 187 188
Stivelse (g/kg TS) 301 293 298
Sukker (g/kg TS) 12 13 13
pH 3,8 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52 54
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 44 45 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 86 86 83
PBV20 (g/kg TS) -62 -63 -60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,72 6,70 6,62
Kg tørstof pr. FEN 1,11 1,11 1,12
Kg pr. FEN 3,24 3,30 3,25
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,09 1,10
Kg pr. FE 3,18 3,24 3,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 40 39

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 86 168 745 746 287 806
Slætdato 21/09 15/09 28/09 03/10 07/10 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 360 354 353 351 345 339
Aske (g/kg TS) 32 34 31 30 31 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 79,4 78,3 78,0 78,7 79,0
Råprotein (g/kg TS) 69 71 70 72 72 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 564 552 565 571 591 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 59 64 68 69 66
NDF (g/kg TS) 362 368 365 367 359 360
FK NDF (%) 65,5 67,5 64,2 63,6 64,8 65,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 185 191 191 184 187
Stivelse (g/kg TS) 300 288 298 298 305 302
Sukker (g/kg TS) 11 12 13 13 12 12
pH 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 54 56 54 53 54 55
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 17 18 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 44 45 45 45 44 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40
AAT20 (g/kg TS) 85 86 84 84 84 85
PBV20 (g/kg TS) -64 -64 -62 -60 -61 -61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,69 6,72 6,63 6,61 6,68 6,70
Kg tørstof pr. FEN 1,11 1,11 1,12 1,12 1,11 1,11
Kg pr. FEN 3,12 3,15 3,20 3,23 3,25 3,30
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,08 1,10 1,10 1,09 1,09
Kg pr. FE 3,05 3,09 3,14 3,17 3,18 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 39 38 40 40 41

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Destiny 1 280 74 382 63,9 257 29 77,6 6,51
Græsblanding 45 2 349 65 334 72,4 328 12 82,4 7,00
Mixture 1 354 77 360 65,2 325 10 78,8 6,69
SA1423 1 331 71 440 62,1 212 10 74,6 6,24
Sergio KWS 1 299 86 359 69,3 267 10 80,3 6,77
Wizard 1 361 63 360 68,0 286 22 80,0 6,72

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3162 198
Slætdato 25/09 12/10
Tørstofindhold (g/kg) 349 323
Aske (g/kg TS) 32 36
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 76,7
Råprotein (g/kg TS) 71 77
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 572 548
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 61
NDF (g/kg TS) 366 379
FK NDF (%) 64,4 61,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 189 221
Stivelse (g/kg TS) 298 272
Sukker (g/kg TS) 13 13
pH 3,8 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 53 59
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 45 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 82
PBV20 (g/kg TS) -61 -53
NEL20 (MJ/kg TS) 6,63 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,12 1,15
Kg pr. FEN 3,24 3,60
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,14
Kg pr. FE 3,18 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 48

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top