Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 202 202 598    
Slætdato 11/10 08/10 01/10 25/09 23/10
Tørstofindhold (g/kg) 322 325 337 275 368
Aske (g/kg TS) 33 34 33 27 40
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,9 77,0 73,9 79,2
Råprotein (g/kg TS) 75 75 78 67 83
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 514 516 441 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 62 63 42 83
NDF (g/kg TS) 396 403 375 351 445
FK NDF (%) 62,5 63,8 63,8 58,6 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 210 218 196 183 235
Stivelse (g/kg TS) 271 265 291 214 329
Sukker (g/kg TS) 11 13 13 10 16
pH 3,9 3,9 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 54 55 55 44 65
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 15 12 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49 51 46 44 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,42 0,40 0,47
AAT20 (g/kg TS) 83 82 83 78 87
PBV20 (g/kg TS) -55 -54 -53 -66 -45
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,13 6,23 6,18 6,73
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,21 1,20 1,10 1,20
Kg pr. FEN 3,65 3,77 3,59 3,06 4,33
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,13 1,08 1,22
Kg pr. FE 3,65 3,61 3,39 3,00 4,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 46 48 37 54

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 88 18 11
Slætdato 10/10 04/10 23/10
Tørstofindhold (g/kg) 322 324 292
Aske (g/kg TS) 34 32 33
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,9 75,3
Råprotein (g/kg TS) 76 73 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 528 512 552
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 52 66
NDF (g/kg TS) 395 403 405
FK NDF (%) 62,8 62,0 61,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 217 212
Stivelse (g/kg TS) 272 270 250
Sukker (g/kg TS) 11 11 12
pH 3,9 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 53 53 56
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 22
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 83 83 81
PBV20 (g/kg TS) -55 -58 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,39 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,16 1,17
Kg pr. FEN 3,67 3,64 4,02
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,17
Kg pr. FE 3,67 3,66 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 47 44 47

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 89 73 21
Slætdato 04/10 17/10 29/09
Tørstofindhold (g/kg) 335 309 312
Aske (g/kg TS) 31 34 37
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 75,6 76,2
Råprotein (g/kg TS) 73 77 78
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 553 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 65 55
NDF (g/kg TS) 384 410 400
FK NDF (%) 62,9 62,0 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 205 209 221
Stivelse (g/kg TS) 293 246 261
Sukker (g/kg TS) 11 13 10
pH 3,8 3,9 3,8
Mælkesyre (g/kg TS) 54 54 57
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 15
Tyggetid (Min./kg TS) 48 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 84 82 83
PBV20 (g/kg TS) -59 -52 -52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,53 6,36 6,41
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,17 1,16
Kg pr. FEN 3,44 3,86 3,75
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,17 1,16
Kg pr. FE 3,42 3,87 3,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 43 49 50

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Absalon 1 351 75 406 64,9 278 10 77,0 6,53
Activate 2 304 75 403 52,8 272 10 71,8 6,00
Sortsblanding 1 352 75 379 63,2 293 10 77,5 6,55

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 202 3216
Slætdato 11/10 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 322 348
Aske (g/kg TS) 33 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 77,6
Råprotein (g/kg TS) 75 72
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 562
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 69
NDF (g/kg TS) 396 374
FK NDF (%) 62,5 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 210 197
Stivelse (g/kg TS) 271 300
Sukker (g/kg TS) 11 12
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 49 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 83 84
PBV20 (g/kg TS) -55 -59
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,58
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,13
Kg pr. FEN 3,65 3,28
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,11
Kg pr. FE 3,65 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 46 41

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk