Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 3216 3692 10636    
Slætdato 02/10 29/09 23/09 15/09 17/10
Tørstofindhold (g/kg) 348 335 347 305 392
Aske (g/kg TS) 31 31 32 26 37
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 77,5 78,0 75,2 79,8
Råprotein (g/kg TS) 72 73 76 65 79
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 570 556 463 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 74 71 44 97
NDF (g/kg TS) 374 379 363 334 415
FK NDF (%) 63,3 65,1 65,1 58,6 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 197 201 185 172 223
Stivelse (g/kg TS) 300 290 303 243 353
Sukker (g/kg TS) 12 13 13 10 16
pH 3,9 3,8 3,9 3,7 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 52 56 56 42 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 15 12 23
Tyggetid (Min./kg TS) 46 47 44 41 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,41 0,39 0,45
AAT20 (g/kg TS) 84 82 83 80 88
PBV20 (g/kg TS) -59 -56 -55 -69 -50
NEL20 (MJ/kg TS) 6,58 6,30 6,34 6,34 6,80
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,18 1,17 1,09 1,17
Kg pr. FEN 3,28 3,56 3,43 2,85 3,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,12 1,10 1,06 1,17
Kg pr. FE 3,24 3,37 3,21 2,78 3,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 41 42 44 33 49

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af majsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 406 397 1084    
Ca (g/kg TS) 1,6 1,8 1,8 1,2 2,0
P (g/kg TS) 1,8 1,8 1,9 1,5 2,2
Mg (g/kg TS) 1,1 1,2 1,2 0,9 1,4
K (g/kg TS) ch 9,6 9,3 9,4 7,9 11,0
Na (g/kg TS) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4
Cl (g/kg TS) 2,0 1,8 1,8 1,5 2,7
S (g/kg TS) 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0
CAB meq/kg TS 140 141 139 98 185
Fe (mg/kg TS) 80 80 85 48 120
Mn (mg/kg TS) 18 20 21 12 26
Zn (mg/kg TS) 25 27 28 18 32
Cu (mg/kg TS) 3,76 3,46 3,65 2,40 4,90
Co (mg/kg TS) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Se (mg/kg TS) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Mo (mg/kg TS) 0,44 0,40 0,39 0,30 0,70
I (mg/kg TS) 0,25 0,24 0,24 0,20 0,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 970 229 254
Slætdato 07/10 06/10 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 348 348 345
Aske (g/kg TS) 32 32 31
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 78,1 77,5
Råprotein (g/kg TS) 73 74 73
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 507 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 53 72
NDF (g/kg TS) 379 377 370
FK NDF (%) 65,0 64,8 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 201 203 194
Stivelse (g/kg TS) 298 298 302
Sukker (g/kg TS) 11 11 13
pH 3,8 3,8 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 50 52
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 18
Tyggetid (Min./kg TS) 47 47 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42 0,41
AAT20 (g/kg TS) 85 86 83
PBV20 (g/kg TS) -61 -62 -58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,61 6,60 6,58
Kg tørstof pr. FEN 1,12 1,13 1,13
Kg pr. FEN 3,26 3,27 3,31
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,23 3,23 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 42 43 42

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 88 203 739 728 292 821
Slætdato 27/09 22/09 05/10 08/10 05/10 09/10
Tørstofindhold (g/kg) 359 348 347 342 348 347
Aske (g/kg TS) 31 32 29 31 31 32
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 77,9 77,7 77,4 77,8 77,7
Råprotein (g/kg TS) 72 70 71 73 72 74
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 575 550 558 567 568 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 67 69 71 70 63
NDF (g/kg TS) 359 368 369 379 374 379
FK NDF (%) 63,3 63,5 62,9 63,3 63,8 64,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203 205 198 193 194 199
Stivelse (g/kg TS) 315 305 310 292 301 294
Sukker (g/kg TS) 11 12 12 13 12 11
pH 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 52 52 53 52 53
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 17 18 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 44 46 45 47 46 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,41 0,42 0,41 0,42
AAT20 (g/kg TS) 84 84 84 83 84 84
PBV20 (g/kg TS) -60 -62 -61 -58 -60 -58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,64 6,59 6,61 6,57 6,57 6,58
Kg tørstof pr. FEN 1,12 1,13 1,13 1,13 1,12 1,13
Kg pr. FEN 3,14 3,28 3,27 3,35 3,26 3,29
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,11 1,11 1,12 1,11 1,12
Kg pr. FE 3,08 3,23 3,22 3,31 3,23 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 40 40 40 42 41 44

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

FK-
NDF

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Ambition 3 364 69 352 61,4 343 10 77,7 6,55
Augustus KWS 3 432 78 395 63,2 291 10 76,6 6,45
Autens KWS 4 387 73 352 63,2 362 10 78,5 6,69
Chavoxx 2 348 72 403 66,0 263 10 77,6 6,54
Edgar KWS 1 342 78 403 67,0 302 10 78,1 6,68
Græsblanding 45 1 315 74 357 63,2 264 33 78,2 6,52
Kompetens 1 344 76 370 66,6 295 10 79,1 6,73
Topper 1 369 74 353 64,0 338 10 78,6 6,64
Wizard 3 380 69 378 65,2 307 10 78,3 6,61

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 3216 202
Slætdato 02/10 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 348 322
Aske (g/kg TS) 31 33
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 76,3
Råprotein (g/kg TS) 72 75
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 62
NDF (g/kg TS) 374 396
FK NDF (%) 63,3 62,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 197 210
Stivelse (g/kg TS) 300 271
Sukker (g/kg TS) 12 11
pH 3,9 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 52 54
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 46 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 84 83
PBV20 (g/kg TS) -59 -55
NEL20 (MJ/kg TS) 6,58 6,45
Kg tørstof pr. FEN 1,13 1,15
Kg pr. FEN 3,28 3,65
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,15
Kg pr. FE 3,24 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 41 46

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Stivelse (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk