Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 379 394 956    
Slætdato 26/10 29/10 25/10 14/10 11/11
Tørstofindhold (g/kg) 526 515 515 475 580
Aske (g/kg TS) 20 19 19 15 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,5 84,5 82,8 86,2
Råprotein (g/kg TS) 76 75 76 69 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 487 466 465 404 574
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 52 55 39 67
NDF (g/kg TS) 213 220 217 167 258
FK NDF (%) 65,2 65,8 66,2 58,1 73,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 158 159 119 189
Stivelse (g/kg TS) 528 526 534 479 573
Sukker (g/kg TS) 11 11 12 10 12
pH 4,1 4,2 4,2 3,9 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 28 27 26 15 38
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 11 10 17
Tyggetid (Min./kg TS) 24 25 24 19 29
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32 0,30 0,33
AAT20 (g/kg TS) 96 96 96 93 99
PBV20 (g/kg TS) -76 -77 -76 -83 -68
NEL20 (MJ/kg TS) 7,39 7,36 7,25 7,20 7,58
Kg tørstof pr. FEN 1,01 1,00 1,02 0,98 1,03
Kg pr. FEN 1,93 1,96 1,99 1,75 2,13
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,92 0,89 0,95
Kg pr. FE 1,77 1,81 1,80 1,59 1,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 37 37 31 44

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 23 25 56    
Ca (g/kg TS) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5
P (g/kg TS) 2,1 2,2 2,2 1,8 2,4
Mg (g/kg TS) 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1
K (g/kg TS) ch 5,4 5,7 5,6 4,8 6,0
Na (g/kg TS) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1
Cl (g/kg TS) 0,9 1,1 1,1 0,6 1,2
S (g/kg TS) 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9
CAB meq/kg TS 66 61 61 46 89
Fe (mg/kg TS) 55 52 55 37 68
Mn (mg/kg TS) 8 8 9 7 11
Zn (mg/kg TS) 35 21 22 17 32
Cu (mg/kg TS) 2,51 2,00 2,08 1,60 4,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 83 16 48
Slætdato 23/10 28/10 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 526 507 530
Aske (g/kg TS) 20 22 19
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,3 83,5 84,1
Råprotein (g/kg TS) 78 77 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 469 436 487
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 48 53
NDF (g/kg TS) 223 249 218
FK NDF (%) 66,0 67,2 64,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 160 158
Stivelse (g/kg TS) 521 487 527
Sukker (g/kg TS) 10 10 11
pH 4,0 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 28 27 28
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 13
Tyggetid (Min./kg TS) 25 28 24
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,33 0,32
AAT20 (g/kg TS) 96 96 96
PBV20 (g/kg TS) -75 -75 -75
NEL20 (MJ/kg TS) 7,40 7,30 7,37
Kg tørstof pr. FEN 1,00 1,02 1,01
Kg pr. FEN 1,92 2,06 1,91
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,94 0,93
Kg pr. FE 1,76 1,91 1,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 39 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 124 134 34 83
Slætdato 24/10 28/10 14/10 30/10
Tørstofindhold (g/kg) 531 524 536 518
Aske (g/kg TS) 19 19 19 21
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,7 84,5 84,5 84,1
Råprotein (g/kg TS) 75 77 76 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 483 494 473 491
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 52 52 54
NDF (g/kg TS) 206 214 213 222
FK NDF (%) 65,1 65,3 64,4 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 155 156 153
Stivelse (g/kg TS) 531 527 534 521
Sukker (g/kg TS) 12 11 11 11
pH 4,1 4,1 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 29 27 27 28
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 23 24 24 25
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 96 96 96 95
PBV20 (g/kg TS) -77 -75 -77 -75
NEL20 (MJ/kg TS) 7,41 7,39 7,40 7,36
Kg tørstof pr. FEN 1,00 1,01 1,00 1,01
Kg pr. FEN 1,91 1,93 1,88 1,97
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,92 0,93
Kg pr. FE 1,75 1,77 1,73 1,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 36 38 37 38

Til top