Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 392 266 719    
Slætdato 29/10 24/10 19/10 17/10 15/11
Tørstofindhold (g/kg) 515 517 531 459 566
Aske (g/kg TS) 19 18 18 14 25
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,6 84,8 83,1 86,0
Råprotein (g/kg TS) 75 75 78 67 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 466 470 461 376 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 59 56 36 69
NDF (g/kg TS) 220 220 209 167 272
FK NDF (%) 65,8 68,2 67,3 56,3 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 161 153 124 194
Stivelse (g/kg TS) 526 533 542 469 582
Sukker (g/kg TS) 11 12 12 10 13
pH 4,2 4,2 4,2 3,9 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 27 27 26 15 38
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 11 8 15
Tyggetid (Min./kg TS) 25 25 23 19 30
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,31 0,30 0,34
AAT20 (g/kg TS) 96 96 97 94 99
PBV20 (g/kg TS) -77 -77 -75 -85 -69
NEL20 (MJ/kg TS) 7,36 7,20 7,21 7,22 7,58
Kg tørstof pr. FEN 1,00 1,03 1,02 0,98 1,03
Kg pr. FEN 1,96 2,00 1,95 1,75 2,20
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,91 0,89 0,95
Kg pr. FE 1,81 1,79 1,74 1,60 2,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 37 39 30 43

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 25 12 29    
Ca (g/kg TS) 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4
P (g/kg TS) 2,2 2,2 2,2 1,7 2,5
Mg (g/kg TS) 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1
K (g/kg TS) ch 5,7 5,6 5,3 4,9 6,2
Na (g/kg TS) 0,1 0,4 0,2 0,0 0,2
Cl (g/kg TS) 1,1 1,3 1,1 0,8 1,6
S (g/kg TS) 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0
CAB meq/kg TS 61 69 53 39 74
Fe (mg/kg TS) 52 58 57 35 71
Mn (mg/kg TS) 8 9 9 6 13
Zn (mg/kg TS) 21 25 25 17 28
Cu (mg/kg TS) 2,00 2,18 2,29 1,50 2,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 97 20 47
Slætdato 25/10 06/11 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 519 509 511
Aske (g/kg TS) 21 22 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,4 84,6
Råprotein (g/kg TS) 75 77 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 458 467 470
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 52 53
NDF (g/kg TS) 242 259 226
FK NDF (%) 69,2 71,5 67,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 150 151
Stivelse (g/kg TS) 509 487 525
Sukker (g/kg TS) 11 11 11
pH 4,1 4,1 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 27 28 27
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 27 29 25
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,33 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 96 97
PBV20 (g/kg TS) -78 -76 -77
NEL20 (MJ/kg TS) 7,41 7,42 7,42
Kg tørstof pr. FEN 1,00 1,00 1,00
Kg pr. FEN 1,95 2,00 1,97
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 0,93 0,93 0,92
Kg pr. FE 1,81 1,85 1,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 37 39 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 123 135 43 73
Slætdato 02/11 27/10 19/10 03/11
Tørstofindhold (g/kg) 520 497 527 528
Aske (g/kg TS) 18 19 19 21
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 84,5 84,8 84,6
Råprotein (g/kg TS) 74 76 75 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 469 472 452 465
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 51 54 52
NDF (g/kg TS) 214 218 217 232
FK NDF (%) 64,4 65,6 65,8 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 157 163 151
Stivelse (g/kg TS) 532 525 535 515
Sukker (g/kg TS) 12 12 11 11
pH 4,2 4,2 4,2 4,1
Mælkesyre (g/kg TS) 26 27 27 28
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 24 24 24 26
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 96 96 97 96
PBV20 (g/kg TS) -78 -76 -78 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,28 7,39 7,45 7,42
Kg tørstof pr. FEN 0,99 1,01 1,00 1,00
Kg pr. FEN 1,92 2,05 1,91 1,92
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,92 0,92 0,92
Kg pr. FE 1,79 1,88 1,76 1,77
Fordøjelig råprotein (g/FE) 35 38 36 38

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk