Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 23 29 65    
Tørstofindhold (g/kg) 466 458 435 304 682
Aske (g/kg TS) 96 96 96 79 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,8 67,3 67,8 62,6 74,5
Råprotein (g/kg TS) 172 166 173 132 206
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 626 637 661 501 725
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 95 85 90 51 137
NDF (g/kg TS) 410 423 416 304 483
FK NDF (%) 48,7 49,5 50,1 39,4 57,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 391 362 377 269 501
Sukker (g/kg TS) 46 44 46 12 79
pH 5,2 5,0 5,0 4,4 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 34 42 45 2 77
Eddikesyre (g/kg TS) 21 26 31 6 39
Tyggetid (Min./kg TS) 65 65 65 47 79
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,50 0,50 0,39 0,56
AAT20 (g/kg TS) 70 67 67 65 76
PBV20 (g/kg TS) 57 55 63 22 88
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,42 5,43 4,67 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,38 1,38 1,23 1,59
Kg pr. FEN 3,27 3,25 3,37 2,14 4,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,44 1,47 1,43 1,16 1,80
Kg pr. FE 3,39 3,45 3,47 2,21 4,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 183 180 186 141 214

Til top