Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 51 71 175    
Tørstofindhold (g/kg) 275 241 259 174 404
Aske (g/kg TS) 121 125 117 96 154
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 76,9 77,0 70,2 79,9
Råprotein (g/kg TS) 185 190 184 150 228
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603 611 617 505 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 88 87 49 151
NDF (g/kg TS) 383 390 398 327 439
FK NDF (%) 65,1 69,2 70,8 56,0 73,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 150 144 103 212
Sukker (g/kg TS) 33 17 25 11 71
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 2,5 2,3 0,5 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 72 86 81 31 101
Eddikesyre (g/kg TS) 18 20 19 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 44 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 70 70 62 77
PBV20 (g/kg TS) 61 65 59 26 94
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,08 5,97 5,46 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,23 1,25 1,17 1,36
Kg pr. FEN 5,14 5,47 5,26 3,07 7,57
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,18 1,17 1,07 1,34
Kg pr. FE 4,94 5,25 4,94 2,84 7,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 171 163 135 203

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 8 5
Slætdato   17/10
Tørstofindhold (g/kg) 316 347
Aske (g/kg TS) 105 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 71,0
Råprotein (g/kg TS) 167 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 68
NDF (g/kg TS) 396 407
FK NDF (%) 66,0 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 186
Sukker (g/kg TS) 31 55
pH 3,9 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 89 68
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 68
PBV20 (g/kg TS) 44 43
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,37
Kg pr. FEN 4,14 4,95
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,44
Kg pr. FE 4,02 5,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 162

Til top