Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 61 135 377    
Tørstofindhold (g/kg) 323 344 344 207 449
Aske (g/kg TS) 112 108 105 86 143
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 75,6 75,3 68,3 78,3
Råprotein (g/kg TS) 176 178 170 137 219
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 587 580 598 491 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 82 86 54 123
NDF (g/kg TS) 398 409 420 327 464
FK NDF (%) 62,9 66,7 67,9 51,6 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 163 163 125 241
Sukker (g/kg TS) 37 32 35 12 74
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,7 2,2 0,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 63 70 65 34 93
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 16 10 24
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 57 47 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 73 72 64 77
PBV20 (g/kg TS) 51 51 45 20 98
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,98 5,78 5,29 6,27
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,25 1,29 1,19 1,40
Kg pr. FEN 4,38 4,01 4,12 2,82 6,89
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,22 1,21 1,08 1,37
Kg pr. FE 4,22 3,87 3,84 2,62 6,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 161 152 126 212

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 8 5
Slætdato 24/10  
Tørstofindhold (g/kg) 285 298
Aske (g/kg TS) 109 162
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 71,7
Råprotein (g/kg TS) 164 218
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 571 559
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 90 76
NDF (g/kg TS) 414 354
FK NDF (%) 58,9 57,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 207 177
Sukker (g/kg TS) 24 14
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 80
Eddikesyre (g/kg TS) 18 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,45
AAT20 (g/kg TS) 69 65
PBV20 (g/kg TS) 45 97
NEL20 (MJ/kg TS) 5,63 5,53
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36
Kg pr. FEN 4,97 5,13
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,37
Kg pr. FE 4,91 5,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 229

Til top