Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 110 171 508    
Tørstofindhold (g/kg) 428 395 398 307 563
Aske (g/kg TS) 90 93 94 74 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 74,7 75,1 69,9 80,6
Råprotein (g/kg TS) 151 165 156 128 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 578 594 459 669
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 75 76 40 94
NDF (g/kg TS) 411 427 429 360 453
FK NDF (%) 66,5 65,4 67,6 55,3 75,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 169 164 96 247
Sukker (g/kg TS) 78 44 57 25 137
pH 4,5 4,4 4,5 3,9 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 2,6 2,2 0,4 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 50 60 54 16 85
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 6 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58 58 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 74 74 69 82
PBV20 (g/kg TS) 22 37 29 0 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,92 5,80 5,42 6,41
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,26 1,29 1,16 1,37
Kg pr. FEN 3,11 3,38 3,45 2,23 4,22
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,20 1,06 1,31
Kg pr. FE 2,94 3,23 3,23 2,03 4,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 130 147 138 101 162

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 35 35 103    
Ca (g/kg TS) 6,5 6,6 6,4 4,5 8,7
P (g/kg TS) 3,1 3,4 3,3 2,5 3,6
Mg (g/kg TS) 2,2 2,3 2,2 1,7 2,7
K (g/kg TS) ch 26,7 26,2 26,6 22,3 31,6
Na (g/kg TS) 2,5 2,9 2,7 0,9 3,9
Cl (g/kg TS) 12,2 12,6 12,7 5,6 17,5
S (g/kg TS) 2,7 3,0 3,0 2,1 3,2
CAB meq/kg TS 280 257 253 149 480
Fe (mg/kg TS) 185 184 197 83 335
Mn (mg/kg TS) 62 68 78 31 87
Zn (mg/kg TS) 30 34 33 20 37
Cu (mg/kg TS) 5,43 6,24 6,26 4,40 6,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 23 10
Slætdato 14/07  
Tørstofindhold (g/kg) 400 470
Aske (g/kg TS) 85 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 77,3
Råprotein (g/kg TS) 150 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 609 574
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 61
NDF (g/kg TS) 408 408
FK NDF (%) 69,2 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 146
Sukker (g/kg TS) 81 95
pH 4,3 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 43
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 78
PBV20 (g/kg TS) 20 11
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24
Kg pr. FEN 3,15 2,76
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,16
Kg pr. FE 2,98 2,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 118

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 28 33
Slætdato 20/08 22/08
Tørstofindhold (g/kg) 433 434
Aske (g/kg TS) 93 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,0 77,3
Råprotein (g/kg TS) 145 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 600
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 61
NDF (g/kg TS) 414 408
FK NDF (%) 69,3 69,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 139 138
Sukker (g/kg TS) 84 83
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 49 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77
PBV20 (g/kg TS) 15 23
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,04 2,93
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14
Kg pr. FE 2,86 2,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 129

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 320 167 403 32 65,6 5,10

Til top