Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 20 34 83    
Tørstofindhold (g/kg) 385 354 385 256 562
Aske (g/kg TS) 96 92 89 81 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,8 73,8 73,8 69,8 78,9
Råprotein (g/kg TS) 158 154 146 129 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 544 558 427 678
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 66 61 33 95
NDF (g/kg TS) 386 420 429 332 450
FK NDF (%) 62,2 63,0 64,3 50,1 69,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 200 191 130 302
Sukker (g/kg TS) 65 44 58 14 134
pH 4,3 4,3 4,4 4,0 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 59 66 57 23 89
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 14 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 53 58 59 45 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47 0,47 0,39 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 73 74 68 79
PBV20 (g/kg TS) 31 29 21 5 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,82 5,72 5,31 6,21
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,29 1,31 1,20 1,40
Kg pr. FEN 3,58 3,98 3,72 2,38 4,99
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,24 1,24 1,08 1,32
Kg pr. FE 3,42 3,84 3,53 2,24 4,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 139 130 105 175

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato 21/06
Tørstofindhold (g/kg) 406
Aske (g/kg TS) 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8
Råprotein (g/kg TS) 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52
NDF (g/kg TS) 377
FK NDF (%) 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176
Sukker (g/kg TS) 72
pH 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 55
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,25
Kg pr. FEN 3,26
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,16
Kg pr. FE 3,04
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 20 160
Tørstofindhold (g/kg) 385 404
Aske (g/kg TS) 96 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,8 76,7
Råprotein (g/kg TS) 158 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 618
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 72
NDF (g/kg TS) 386 416
FK NDF (%) 62,2 68,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 147
Sukker (g/kg TS) 65 65
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 59 58
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 31 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,23
Kg pr. FEN 3,58 3,25
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,16
Kg pr. FE 3,42 3,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 135

Til top