Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 160 192 686    
Slætdato 23/06 01/07 26/06 25/05 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 404 390 398 284 535
Aske (g/kg TS) 89 90 89 74 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,2 75,2 69,6 80,9
Råprotein (g/kg TS) 158 158 154 128 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 587 610 521 707
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 72 73 45 104
NDF (g/kg TS) 416 439 445 367 467
FK NDF (%) 68,6 67,3 69,0 56,7 76,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 162 159 95 227
Sukker (g/kg TS) 65 45 55 13 124
pH 4,4 4,4 4,4 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 3,5 3,0 0,5 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 58 62 55 20 89
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 5 21
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59 60 48 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,47 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 74 74 69 80
PBV20 (g/kg TS) 29 30 27 2 63
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,99 5,85 5,48 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,28 1,15 1,36
Kg pr. FEN 3,25 3,46 3,45 2,39 4,37
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,20 1,21 1,05 1,34
Kg pr. FE 3,07 3,33 3,25 2,22 4,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 138 134 106 168

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 48 28 134    
Ca (g/kg TS) 6,2 6,7 5,9 4,8 8,2
P (g/kg TS) 3,1 3,2 3,2 2,6 3,7
Mg (g/kg TS) 2,1 2,2 2,1 1,6 2,5
K (g/kg TS) ch 27,0 27,3 27,0 19,6 33,0
Na (g/kg TS) 3,1 2,8 2,5 1,6 5,1
Cl (g/kg TS) 12,7 13,4 12,1 8,3 17,0
S (g/kg TS) 2,7 2,9 2,8 2,1 3,4
CAB meq/kg TS 298 262 280 183 411
Fe (mg/kg TS) 217 219 213 100 360
Mn (mg/kg TS) 76 72 80 43 99
Zn (mg/kg TS) 31 35 35 21 41
Cu (mg/kg TS) 5,36 7,49 6,75 3,70 7,20

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 22 6 15 10
Slætdato 29/06 19/06 22/06 10/08
Tørstofindhold (g/kg) 391 405 377 530
Aske (g/kg TS) 91 93 91 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 79,2 78,9 69,5
Råprotein (g/kg TS) 165 169 157 157
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 587 609 652 511
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 51 80 54
NDF (g/kg TS) 394 398 401 448
FK NDF (%) 70,1 72,9 72,1 56,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 115 124 240
Sukker (g/kg TS) 63 82 66 92
pH 4,2 4,3 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1   2,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 50 60 19
Eddikesyre (g/kg TS) 14 10 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 78 76 75
PBV20 (g/kg TS) 34 33 27 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,27 6,22 5,43
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,19 1,20 1,38
Kg pr. FEN 3,23 2,98 3,33 2,91
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,09 1,11 1,34
Kg pr. FE 3,03 2,74 3,09 2,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 139 128 151

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 39 28 40
Slætdato 25/06 22/06 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 406 372 401
Aske (g/kg TS) 90 88 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 78,6 77,6
Råprotein (g/kg TS) 154 164 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 641 634 608
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 79 74 59
NDF (g/kg TS) 422 409 406
FK NDF (%) 70,9 71,9 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 130 123 135
Sukker (g/kg TS) 63 59 69
pH 4,3 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 2,6 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 58 70 61
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 75 76
PBV20 (g/kg TS) 25 34 27
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,28 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,18 1,21
Kg pr. FEN 3,12 3,36 3,17
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,11 1,14
Kg pr. FE 2,93 3,14 2,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 134 131

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 357 151 449 39 69,4 5,56

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 160 20
Slætdato 23/06 18/06
Tørstofindhold (g/kg) 404 385
Aske (g/kg TS) 89 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 74,8
Råprotein (g/kg TS) 158 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 62
NDF (g/kg TS) 416 386
FK NDF (%) 68,6 62,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 187
Sukker (g/kg TS) 65 65
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 58 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 29 31
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28
Kg pr. FEN 3,25 3,58
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,21
Kg pr. FE 3,07 3,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 141

Til top