Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 35 41 112    
Tørstofindhold (g/kg) 389 360 381 270 517
Aske (g/kg TS) 78 86 80 57 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,7 76,2 67,7 82,2
Råprotein (g/kg TS) 135 135 127 105 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 590 626 629 423 684
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 72 70 42 86
NDF (g/kg TS) 406 430 431 337 498
FK NDF (%) 66,6 69,4 69,6 54,5 75,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 149 154 102 290
Sukker (g/kg TS) 95 64 86 27 178
pH 4,4 4,3 4,4 3,8 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 58 66 57 20 93
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 13 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 58 45 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,38 0,53
AAT20 (g/kg TS) 76 75 76 67 84
PBV20 (g/kg TS) 9 10 2 -22 48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,08 5,94 5,23 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,23 1,26 1,14 1,42
Kg pr. FEN 3,45 3,63 3,56 2,34 4,58
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18 1,21 1,01 1,36
Kg pr. FE 3,26 3,49 3,38 2,25 4,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 111 104 84 150

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 9
Slætdato 23/05
Tørstofindhold (g/kg) 346
Aske (g/kg TS) 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9
Råprotein (g/kg TS) 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60
NDF (g/kg TS) 383
FK NDF (%) 70,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148
Sukker (g/kg TS) 96
pH 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 70
Eddikesyre (g/kg TS) 16
Tyggetid (Min./kg TS) 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) 13
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,19
Kg pr. FEN 3,65
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,10
Kg pr. FE 3,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 48 1 300 177 329 40 78,5 6,28

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 35 254
Tørstofindhold (g/kg) 389 381
Aske (g/kg TS) 78 83
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 76,7
Råprotein (g/kg TS) 135 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 590 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 81
NDF (g/kg TS) 406 432
FK NDF (%) 66,6 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 149
Sukker (g/kg TS) 95 69
pH 4,4 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 58 62
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 74
PBV20 (g/kg TS) 9 15
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,23
Kg pr. FEN 3,45 3,44
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,19
Kg pr. FE 3,26 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 117

Til top