Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 254 325 941    
Slætdato 25/05 02/06 28/05 28/04 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 381 379 394 265 520
Aske (g/kg TS) 83 82 81 65 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,7 76,6 68,4 82,4
Råprotein (g/kg TS) 140 135 137 100 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 652 654 660 553 743
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 87 80 49 114
NDF (g/kg TS) 432 465 444 364 515
FK NDF (%) 70,0 70,0 71,6 57,2 78,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 147 141 85 252
Sukker (g/kg TS) 69 53 77 16 141
pH 4,4 4,4 4,5 3,9 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 2,2 1,9 0,4 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 62 62 56 15 99
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 7 23
Tyggetid (Min./kg TS) 58 62 59 47 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48 0,46 0,40 0,53
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 68 81
PBV20 (g/kg TS) 15 11 11 -18 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,03 6,00 5,35 6,64
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,25 1,12 1,39
Kg pr. FEN 3,44 3,52 3,43 2,50 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22 1,19 1,02 1,43
Kg pr. FE 3,31 3,44 3,23 2,28 4,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 113 112 85 152

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 70 69 237    
Ca (g/kg TS) 5,7 4,9 5,2 4,4 7,1
P (g/kg TS) 2,9 3,3 3,1 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 1,8 1,7 1,7 1,4 2,2
K (g/kg TS) ch 24,6 24,8 25,4 19,2 29,0
Na (g/kg TS) 2,7 2,5 2,3 1,0 4,9
Cl (g/kg TS) 9,0 8,4 9,6 5,4 12,5
S (g/kg TS) 2,2 2,3 2,4 1,5 3,0
CAB meq/kg TS 359 365 332 249 447
Fe (mg/kg TS) 342 226 211 130 484
Mn (mg/kg TS) 63 80 78 42 85
Zn (mg/kg TS) 30 31 31 22 39
Cu (mg/kg TS) 4,85 4,96 5,06 3,20 7,55
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 40 18 11 22
Slætdato 26/05 07/06 21/05 14/06
Tørstofindhold (g/kg) 368 337 354 453
Aske (g/kg TS) 81 79 74 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5 78,3 79,5 69,3
Råprotein (g/kg TS) 148 139 129 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 646 642 696 584
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 71 76 82
NDF (g/kg TS) 410 435 434 486
FK NDF (%) 74,0 73,0 74,6 58,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 129 115 249
Sukker (g/kg TS) 77 66 65 74
pH 4,2 4,1 4,1 5,0
Nitrat (g/kg tørstof)     1,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 66 72 34
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 16 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58 57 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,44 0,52
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 71
PBV20 (g/kg TS) 18 11 2 21
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,30 6,38 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,19 1,17 1,38
Kg pr. FEN 3,26 3,67 3,34 3,59
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,13 1,10 1,40
Kg pr. FE 3,06 3,49 3,15 3,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 110 99 136

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 28 59 21 60
Slætdato 16/06 27/05 25/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 378 365 353 374
Aske (g/kg TS) 79 80 78 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 78,4 79,0 79,7
Råprotein (g/kg TS) 129 136 155 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 694 688 643
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 95 87 82 64
NDF (g/kg TS) 473 430 418 407
FK NDF (%) 63,7 72,5 73,0 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 124 118 122
Sukker (g/kg TS) 47 67 57 87
pH 4,5 4,2 4,1 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,7 1,8 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 65 75 63
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 65 56 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,45 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 75 75 78
PBV20 (g/kg TS) 12 11 26 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 6,23 6,36 6,38
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,19 1,17 1,17
Kg pr. FEN 3,75 3,39 3,53 3,21
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,33 1,13 1,09 1,08
Kg pr. FE 3,74 3,21 3,32 2,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 109 123 117

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 33 2 424 134 405 141 81,4 6,41
Græsblanding 45 2 321 155 403 116 77,7 6,12

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 254 35
Slætdato 25/05 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 381 389
Aske (g/kg TS) 83 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 76,1
Råprotein (g/kg TS) 140 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 652 590
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 63
NDF (g/kg TS) 432 406
FK NDF (%) 70,0 66,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 178
Sukker (g/kg TS) 69 95
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 0,5
Mælkesyre (g/kg TS) 62 58
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 76
PBV20 (g/kg TS) 15 9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25
Kg pr. FEN 3,44 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,18
Kg pr. FE 3,31 3,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 111

Til top