Opdateret: 05. februar 2023


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 254 160 110 61 51
Slætdato 25/05 23/06 07/08 26/09 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 381 404 428 323 275
Aske (g/kg TS) 83 89 90 112 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 76,7 75,9 74,1 75,4
Råprotein (g/kg TS) 140 158 151 176 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 652 618 583 587 603
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 72 66 85 90
NDF (g/kg TS) 432 416 411 398 383
FK NDF (%) 70,0 68,6 66,5 62,9 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 147 157 177 164
Sukker (g/kg TS) 69 65 78 37 33
pH 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 2,4 1,8 1,7 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 62 58 50 63 72
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 13 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 75 76 71 70
PBV20 (g/kg TS) 15 29 22 51 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,07 5,94 5,80 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,23 1,26 1,29 1,27
Kg pr. FEN 3,44 3,25 3,11 4,38 5,14
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16 1,19 1,24 1,21
Kg pr. FE 3,31 3,07 2,94 4,22 4,94
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 135 130 163 169

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 70 48 35
Ca (g/kg TS) 5,7 6,2 6,5
P (g/kg TS) 2,9 3,1 3,1
Mg (g/kg TS) 1,8 2,1 2,2
K (g/kg TS) ch 24,6 27,0 26,7
Na (g/kg TS) 2,7 3,1 2,5
Cl (g/kg TS) 9,0 12,7 12,2
S (g/kg TS) 2,2 2,7 2,7
CAB meq/kg TS 359 298 280
Fe (mg/kg TS) 342 217 185
Mn (mg/kg TS) 63 76 62
Zn (mg/kg TS) 30 31 30
Cu (mg/kg TS) 4,85 5,36 5,43
Se (mg/kg TS) 0,03    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt