Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 414 386 1039    
Slætdato 21/10 10/10 06/10 05/10 14/11
Tørstofindhold (g/kg) 231 251 262 165 312
Aske (g/kg TS) 131 124 120 100 171
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 77,9 78,0 70,4 80,8
Råprotein (g/kg TS) 199 198 191 164 235
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 593 593 604 518 662
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 78 79 57 115
NDF (g/kg TS) 364 377 383 309 413
FK NDF (%) 65,8 70,1 71,6 55,6 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 146 141 99 229
Sukker (g/kg TS) 23 19 24 10 46
pH 4,3 4,2 4,2 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 3,4 2,8 0,6 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 80 88 85 46 108
Eddikesyre (g/kg TS) 23 21 19 14 33
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50 51 42 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,43 0,39 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 73 73 64 77
PBV20 (g/kg TS) 79 74 68 48 108
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,31 6,18 5,45 6,61
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,18 1,21 1,12 1,36
Kg pr. FEN 5,68 5,08 5,00 3,80 7,63
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,14 1,14 1,05 1,38
Kg pr. FE 5,54 4,92 4,73 3,64 7,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 184 174 167 146 227

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 46 55 139    
Ca (g/kg TS) 6,6 5,8 5,8 4,7 9,0
P (g/kg TS) 4,0 4,0 4,1 3,3 4,5
Mg (g/kg TS) 2,3 2,2 2,3 1,9 2,6
K (g/kg TS) ch 29,5 31,0 30,7 22,5 35,2
Na (g/kg TS) 2,7 2,9 2,8 1,4 4,3
Cl (g/kg TS) 13,5 14,5 14,5 9,2 18,5
S (g/kg TS) 3,1 3,2 3,2 2,6 3,6
CAB meq/kg TS 301 311 299 200 449
Fe (mg/kg TS) 502 413 375 194 933
Mn (mg/kg TS) 73 72 73 46 120
Zn (mg/kg TS) 33 34 33 26 41
Cu (mg/kg TS) 6,97 7,87 7,92 4,90 8,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 95 78 39
Slætdato 22/10 15/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 227 226 226
Aske (g/kg TS) 133 133 142
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,4 74,9
Råprotein (g/kg TS) 203 211 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 570 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 74 85
NDF (g/kg TS) 359 362 360
FK NDF (%) 66,3 66,3 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 155 147 160
Sukker (g/kg TS) 23 23 21
pH 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 82 77 80
Eddikesyre (g/kg TS) 25 25 23
Tyggetid (Min./kg TS) 48 48 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72 69
PBV20 (g/kg TS) 82 87 82
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,14 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,22 1,26
Kg pr. FEN 5,74 5,77 5,88
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,18 1,24
Kg pr. FE 5,60 5,60 5,80
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 195 191

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 69 90 45 199
Slætdato 31/10 17/10 27/10 16/10
Tørstofindhold (g/kg) 239 228 228 232
Aske (g/kg TS) 125 120 135 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 76,7 75,9 76,2
Råprotein (g/kg TS) 194 194 198 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 614 608 580 582
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 86 76 82
NDF (g/kg TS) 369 369 354 361
FK NDF (%) 65,0 66,7 64,4 66,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 156 170 148
Sukker (g/kg TS) 24 20 21 24
pH 4,2 4,2 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,2 2,0 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 81 85 86 75
Eddikesyre (g/kg TS) 23 22 22 24
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50 48 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 70 71 70 71
PBV20 (g/kg TS) 75 73 78 82
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,19 6,06 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,21 1,24 1,23
Kg pr. FEN 5,50 5,63 5,76 5,72
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,16 1,21 1,21
Kg pr. FE 5,33 5,43 5,62 5,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 178 173 183 190

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 228 199 331 38 82,2 6,67
Græsblanding 42 1 185 213 340 12 71,6 5,67
Græsblanding 45 1 206 226 333 10 75,4 6,20
Morsø 2 1 260 200 400 10 75,0 6,14

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 414 128
Slætdato 21/10 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 231 238
Aske (g/kg TS) 131 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 73,6
Råprotein (g/kg TS) 199 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 593 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 70
NDF (g/kg TS) 364 343
FK NDF (%) 65,8 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 209
Sukker (g/kg TS) 23 19
pH 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 80 83
Eddikesyre (g/kg TS) 23 24
Tyggetid (Min./kg TS) 49 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 69
PBV20 (g/kg TS) 79 86
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28
Kg pr. FEN 5,68 5,71
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,26
Kg pr. FE 5,54 5,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 184 198

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top