Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 166 222 695    
Slætdato 09/09 14/09 11/09 15/08 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 334 321 328 218 451
Aske (g/kg TS) 109 111 111 91 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 74,2 74,4 69,1 78,1
Råprotein (g/kg TS) 192 195 190 167 221
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 490 503 523 423 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 63 66 39 79
NDF (g/kg TS) 355 366 372 308 406
FK NDF (%) 56,9 59,7 61,8 46,0 66,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 224 220 210 155 319
Sukker (g/kg TS) 34 22 25 10 73
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,3 1,6 0,5 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 72 84 80 34 105
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 19 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 52 43 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 73 72 68 78
PBV20 (g/kg TS) 68 71 69 42 96
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,00 5,80 5,45 6,34
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24 1,29 1,17 1,36
Kg pr. FEN 4,11 4,17 4,23 2,80 5,97
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,20 1,21 1,09 1,34
Kg pr. FE 3,95 4,05 3,97 2,64 6,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 179 181 176 150 213

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 33 41 121    
Ca (g/kg TS) 10,1 9,8 10,2 6,3 12,0
P (g/kg TS) 3,6 3,7 3,7 3,0 4,2
Mg (g/kg TS) 2,7 2,5 2,6 2,1 3,3
K (g/kg TS) ch 27,7 27,6 27,5 22,0 33,0
Na (g/kg TS) 2,0 1,8 1,6 1,0 2,9
Cl (g/kg TS) 11,4 9,3 9,6 6,6 14,7
S (g/kg TS) 2,6 2,4 2,5 2,1 3,4
CAB meq/kg TS 312 370 348 158 479
Fe (mg/kg TS) 326 275 269 140 470
Mn (mg/kg TS) 73 68 67 50 97
Zn (mg/kg TS) 38 33 36 27 49
Cu (mg/kg TS) 6,77 7,93 8,59 3,90 9,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 65 23 9 6
Slætdato 07/09 03/09 23/10 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 322 340 361 398
Aske (g/kg TS) 107 107 105 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9 72,9 69,6 70,5
Råprotein (g/kg TS) 194 188 193 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 491 450 454
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 61 57 54
NDF (g/kg TS) 351 367 355 358
FK NDF (%) 57,1 56,3 47,4 49,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 222 230 306 293
Sukker (g/kg TS) 30 40 27 66
pH 4,2 4,5 4,4 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5      
Mælkesyre (g/kg TS) 79 61 71 36
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 20 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49 52 53 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 74 71 75
PBV20 (g/kg TS) 70 64 73 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 5,82 5,58 5,55
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,28 1,34 1,35
Kg pr. FEN 4,27 4,07 4,01 3,50
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,23 1,31 1,28
Kg pr. FE 4,10 3,92 3,92 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 179 177 194 183

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 60 21 53
Slætdato 26/08 09/09 12/10 15/08
Tørstofindhold (g/kg) 331 315 344 350
Aske (g/kg TS) 103 110 113 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,1 74,3 71,3 74,7
Råprotein (g/kg TS) 184 195 201 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 469 500 482 499
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 59 71 56
NDF (g/kg TS) 371 347 347 358
FK NDF (%) 57,3 57,7 50,7 59,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 215 270 208
Sukker (g/kg TS) 41 28 30 38
pH 4,4 4,2 4,6 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,2 3,0 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 66 79 64 70
Eddikesyre (g/kg TS) 17 19 23 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 49 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 73 72 75
PBV20 (g/kg TS) 59 71 79 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,97 5,68 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,25 1,31 1,25
Kg pr. FEN 4,16 4,30 4,22 3,80
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,19 1,27 1,19
Kg pr. FE 4,02 4,11 4,09 3,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 180 198 171

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 364 223 305 31 78,7 6,44

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 166 561
Slætdato 09/09 12/09
Tørstofindhold (g/kg) 334 334
Aske (g/kg TS) 109 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 74,9
Råprotein (g/kg TS) 192 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 490 550
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 68
NDF (g/kg TS) 355 386
FK NDF (%) 56,9 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 224 170
Sukker (g/kg TS) 34 36
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 72 68
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 50 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 74
PBV20 (g/kg TS) 68 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24
Kg pr. FEN 4,11 4,21
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,95 4,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 179 168

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top