Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 561 748 2435    
Slætdato 12/09 18/09 12/09 13/08 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 334 317 329 191 480
Aske (g/kg TS) 111 111 107 90 138
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 76,5 75,8 69,8 79,0
Råprotein (g/kg TS) 184 184 175 152 220
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 575 590 468 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 76 80 43 95
NDF (g/kg TS) 386 394 409 332 437
FK NDF (%) 63,4 67,6 68,2 54,0 71,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 157 160 117 237
Sukker (g/kg TS) 36 30 32 10 78
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,6 2,0 0,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 68 78 72 30 102
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 17 10 27
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 55 45 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 74 73 67 80
PBV20 (g/kg TS) 61 60 53 32 95
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,19 5,97 5,52 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,20 1,25 1,16 1,35
Kg pr. FEN 4,21 4,19 4,15 2,56 6,56
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17 1,18 1,08 1,35
Kg pr. FE 4,10 4,08 3,94 2,42 6,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 164 156 136 200

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 60 102 280    
Ca (g/kg TS) 7,8 7,0 6,5 5,2 10,6
P (g/kg TS) 3,5 3,8 3,8 2,8 4,2
Mg (g/kg TS) 2,6 2,4 2,4 2,0 3,2
K (g/kg TS) ch 27,6 29,4 30,4 21,9 33,3
Na (g/kg TS) 2,7 3,1 2,9 1,2 3,7
Cl (g/kg TS) 13,5 14,2 14,3 8,6 18,4
S (g/kg TS) 3,1 3,2 3,2 2,4 3,8
CAB meq/kg TS 246 286 304 92 367
Fe (mg/kg TS) 291 292 256 119 485
Mn (mg/kg TS) 75 74 75 40 108
Zn (mg/kg TS) 32 33 33 24 45
Cu (mg/kg TS) 6,63 7,61 7,46 4,05 8,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 161 116 31 10
Slætdato 13/09 09/09   27/08
Tørstofindhold (g/kg) 331 328 320 415
Aske (g/kg TS) 112 116 111 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 74,5 74,9 74,8
Råprotein (g/kg TS) 189 188 183 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 535 548 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 63 67 59
NDF (g/kg TS) 380 379 380 365
FK NDF (%) 63,8 62,3 62,8 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 173 178 244
Sukker (g/kg TS) 34 36 29 76
pH 4,3 4,3 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 67 75 38
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 18 16
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 52 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 73 73 78
PBV20 (g/kg TS) 65 65 61 65
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,97 6,02 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,24 1,26
Kg pr. FEN 4,16 4,38 4,25 3,51
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22 1,20 1,18
Kg pr. FE 4,02 4,30 4,13 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 176 166 179

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 92 140 57 230
Slætdato 03/10 07/09 25/08 25/08
Tørstofindhold (g/kg) 329 331 338 342
Aske (g/kg TS) 108 108 110 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 75,0 74,9 75,3
Råprotein (g/kg TS) 176 180 191 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 562 536 543
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 71 62 64
NDF (g/kg TS) 393 394 371 381
FK NDF (%) 62,6 64,2 62,0 64,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 180 161 180 163
Sukker (g/kg TS) 39 38 37 34
pH 4,4 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,9 1,1 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 66 67 70 69
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17 20 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 53 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 74 74 74
PBV20 (g/kg TS) 55 57 67 63
NEL20 (MJ/kg TS) 5,96 6,03 6,03 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,24 1,24 1,23
Kg pr. FEN 4,32 4,34 4,18 4,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,20 1,19 1,19
Kg pr. FE 4,21 4,22 4,05 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 163 175 170

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 8 442 178 385 80 77,6 6,20
Græsblanding 42 1 325 203 366 12 70,9 5,72
Græsblanding 45 1 350 220 352 14 75,1 6,16
Morsø 2 1 326 173 382 37 79,0 6,42

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 561 166
Slætdato 12/09 09/09
Tørstofindhold (g/kg) 334 334
Aske (g/kg TS) 111 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 73,6
Råprotein (g/kg TS) 184 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 490
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 59
NDF (g/kg TS) 386 355
FK NDF (%) 63,4 56,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 224
Sukker (g/kg TS) 36 34
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 68 72
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 74
PBV20 (g/kg TS) 61 68
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,26
Kg pr. FEN 4,21 4,11
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21
Kg pr. FE 4,10 3,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 179

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top