Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 190 249 760    
Slætdato 21/07 01/08 30/07 12/07 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 400 380 378 279 532
Aske (g/kg TS) 95 96 96 80 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 72,8 73,2 68,2 78,1
Råprotein (g/kg TS) 167 168 164 141 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 495 517 417 571
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 58 58 30 69
NDF (g/kg TS) 375 390 391 332 413
FK NDF (%) 58,4 57,9 60,3 45,7 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 229 216 131 309
Sukker (g/kg TS) 63 45 51 15 123
pH 4,4 4,4 4,4 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,0 0,9 0,4 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 59 64 63 14 98
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 16 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55 55 46 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,45 0,40 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 74 74 69 81
PBV20 (g/kg TS) 43 46 43 17 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,83 5,71 5,41 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,28 1,31 1,18 1,37
Kg pr. FEN 3,37 3,58 3,67 2,44 4,60
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,25 1,24 1,11 1,35
Kg pr. FE 3,24 3,50 3,47 2,29 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 156 151 123 184

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 44 51 135    
Ca (g/kg TS) 9,4 10,0 9,5 6,5 12,0
P (g/kg TS) 3,3 3,6 3,5 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 2,5 2,6 2,5 2,1 3,0
K (g/kg TS) ch 26,1 25,7 25,7 21,0 31,0
Na (g/kg TS) 1,8 1,7 1,6 1,0 3,0
Cl (g/kg TS) 11,3 9,6 10,2 8,0 14,5
S (g/kg TS) 2,3 2,5 2,4 1,7 3,0
CAB meq/kg TS 282 302 286 157 428
Fe (mg/kg TS) 209 190 191 106 420
Mn (mg/kg TS) 64 64 69 40 93
Zn (mg/kg TS) 31 35 34 23 41
Cu (mg/kg TS) 5,74 7,26 6,94 3,10 7,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 81 25 11 6
Slætdato 22/07 19/07 26/07  
Tørstofindhold (g/kg) 404 398 382 594
Aske (g/kg TS) 95 96 105 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 72,6 74,5 68,3
Råprotein (g/kg TS) 167 161 170 169
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 490 492 504 386
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 49 42 33
NDF (g/kg TS) 372 389 378 383
FK NDF (%) 57,5 57,5 60,8 46,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 222 187 319
Sukker (g/kg TS) 67 66 58 115
pH 4,4 4,4 4,3 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4      
Mælkesyre (g/kg TS) 57 52 64 5
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55 52 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 79
PBV20 (g/kg TS) 43 39 46 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,77 5,94 5,34
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30 1,25 1,40
Kg pr. FEN 3,33 3,44 3,52 2,41
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,26 1,21 1,35
Kg pr. FE 3,19 3,34 3,42 2,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 150 154 170

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 40 60 61
Slætdato 17/07 23/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 379 398 402
Aske (g/kg TS) 100 96 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 75,1 73,4
Råprotein (g/kg TS) 164 169 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 508 505 496
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 49 52 47
NDF (g/kg TS) 385 373 374
FK NDF (%) 62,0 61,5 57,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 187 188 218
Sukker (g/kg TS) 58 62 66
pH 4,2 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 1,5 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 67 63 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 53 51 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75
PBV20 (g/kg TS) 40 44 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 6,00 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,52 3,32 3,37
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18 1,22
Kg pr. FE 3,41 3,18 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 150 150

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 485 167 382 52 64,7 5,08
Græsblanding 35 2 352 188 359 47 72,8 5,81

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 190 682
Slætdato 21/07 30/07
Tørstofindhold (g/kg) 400 406
Aske (g/kg TS) 95 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 75,3
Råprotein (g/kg TS) 167 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 560
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 58
NDF (g/kg TS) 375 403
FK NDF (%) 58,4 64,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 166
Sukker (g/kg TS) 63 67
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 59 56
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 43 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,24
Kg pr. FEN 3,37 3,26
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,19
Kg pr. FE 3,24 3,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 151 142

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top