Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 682 869 2810    
Slætdato 30/07 05/08 31/07 12/07 23/08
Tørstofindhold (g/kg) 406 385 384 283 541
Aske (g/kg TS) 96 96 95 79 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 74,6 75,2 70,6 79,5
Råprotein (g/kg TS) 161 166 159 131 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 554 586 477 636
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 67 69 35 81
NDF (g/kg TS) 403 417 420 362 451
FK NDF (%) 64,9 64,5 67,2 57,0 72,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 173 166 102 230
Sukker (g/kg TS) 67 43 55 17 128
pH 4,4 4,3 4,3 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,5 2,1 0,5 3,2
Mælkesyre (g/kg TS) 56 63 60 17 92
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 14 6 21
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 57 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 75 75 71 81
PBV20 (g/kg TS) 36 43 35 9 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 6,02 5,95 5,54 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,24 1,25 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,26 3,41 3,49 2,31 4,44
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,20 1,08 1,32
Kg pr. FE 3,14 3,32 3,32 2,18 4,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 149 140 113 174

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 90 126 400    
Ca (g/kg TS) 7,4 7,2 6,6 5,3 9,7
P (g/kg TS) 3,1 3,5 3,4 2,6 3,7
Mg (g/kg TS) 2,4 2,4 2,3 1,9 2,9
K (g/kg TS) ch 26,7 27,8 28,0 21,4 32,5
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,8 1,4 4,1
Cl (g/kg TS) 14,2 13,9 13,8 9,1 18,4
S (g/kg TS) 3,0 3,1 3,0 2,2 3,9
CAB meq/kg TS 219 248 262 110 343
Fe (mg/kg TS) 217 203 198 104 400
Mn (mg/kg TS) 78 74 76 48 121
Zn (mg/kg TS) 31 35 34 23 41
Cu (mg/kg TS) 5,39 6,87 6,52 2,75 7,70
Co (mg/kg TS) 0,08 0,07 0,06 0,05 0,11
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,37 1,33 1,28 0,70 2,50
I (mg/kg TS) 0,68 0,38 0,35 0,40 1,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 192 120 48 15
Slætdato 02/08 26/07 26/07 11/07
Tørstofindhold (g/kg) 404 409 430 534
Aske (g/kg TS) 98 97 97 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 74,4 75,8 72,8
Råprotein (g/kg TS) 167 164 163 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 563 541 563 522
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 54 57 45
NDF (g/kg TS) 397 403 408 412
FK NDF (%) 65,8 62,9 66,3 59,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 180 159 235
Sukker (g/kg TS) 69 65 71 99
pH 4,3 4,4 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 57 53 50 22
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76 77 78
PBV20 (g/kg TS) 41 40 36 37
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 5,95 6,05 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,23 1,30
Kg pr. FEN 3,23 3,26 3,02 2,71
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,21 1,18 1,25
Kg pr. FE 3,10 3,16 2,90 2,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 147 142 152

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 118 164 78 275
Slætdato 15/08 28/07 20/07 26/07
Tørstofindhold (g/kg) 399 400 406 409
Aske (g/kg TS) 98 94 96 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 76,2 75,4 75,2
Råprotein (g/kg TS) 155 159 164 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 571 576 547 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 60 56 57
NDF (g/kg TS) 401 406 394 402
FK NDF (%) 66,3 66,9 64,2 64,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 149 170 168
Sukker (g/kg TS) 75 71 68 63
pH 4,3 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 1,7 1,7 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 58 56 57 56
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 53 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 77 76 76
PBV20 (g/kg TS) 31 34 39 39
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 6,10 6,03 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,22 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,34 3,25 3,30 3,20
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,18 1,19
Kg pr. FE 3,23 3,11 3,18 3,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 137 144 145

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 7 457 176 381 87 77,9 6,24
Græsblanding 36 1 369 150 430 28 71,8 5,77
Græsblanding 41 1 358 133 407 111 76,4 6,06
Græsblanding 42 1 290 161 336 45 71,3 5,69
Græsblanding 45 1 408 155 431 58 71,3 5,63
Morsø 2 1 543 251 366 97 80,4 6,49

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 682 190
Slætdato 30/07 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 406 400
Aske (g/kg TS) 96 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 73,7
Råprotein (g/kg TS) 161 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 495
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 50
NDF (g/kg TS) 403 375
FK NDF (%) 64,9 58,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 166 211
Sukker (g/kg TS) 67 63
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 36 43
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,27
Kg pr. FEN 3,26 3,37
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,22
Kg pr. FE 3,14 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 151

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top