Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 233 271 881    
Slætdato 22/06 30/06 26/06 11/06 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 395 370 388 288 521
Aske (g/kg TS) 91 89 88 77 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,2 74,7 71,3 80,2
Råprotein (g/kg TS) 158 156 148 128 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 543 562 477 633
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 57 54 34 70
NDF (g/kg TS) 388 409 419 330 452
FK NDF (%) 65,2 64,7 65,6 55,6 72,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 178 179 103 237
Sukker (g/kg TS) 70 51 62 16 125
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 0,9 0,3 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 63 70 61 25 100
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 14 6 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 56 57 44 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 77 75 76 72 81
PBV20 (g/kg TS) 33 33 25 2 60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,08 5,91 5,62 6,54
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23 1,26 1,14 1,32
Kg pr. FEN 3,24 3,50 3,45 2,42 4,12
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19 1,21 1,06 1,28
Kg pr. FE 3,10 3,40 3,29 2,29 3,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 136 129 107 162

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 66 65 188    
Ca (g/kg TS) 8,2 8,0 7,6 5,5 11,0
P (g/kg TS) 3,5 3,4 3,3 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 2,2 2,2 2,1 1,7 2,6
K (g/kg TS) ch 28,0 26,5 26,4 20,0 34,0
Na (g/kg TS) 1,7 1,7 1,5 0,8 2,5
Cl (g/kg TS) 11,1 10,4 11,1 7,0 15,3
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,2 1,6 2,8
CAB meq/kg TS 340 319 292 228 489
Fe (mg/kg TS) 199 196 177 98 290
Mn (mg/kg TS) 78 74 74 47 110
Zn (mg/kg TS) 34 36 33 23 46
Cu (mg/kg TS) 4,95 5,64 6,00 2,70 7,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 91 29 13 12
Slætdato 21/06 22/06 19/06 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 400 377 366 484
Aske (g/kg TS) 92 95 89 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,2 74,0 73,9
Råprotein (g/kg TS) 160 162 149 161
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 539 559 547 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 54 54 39
NDF (g/kg TS) 384 386 385 392
FK NDF (%) 65,6 65,5 60,2 60,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 160 193 199
Sukker (g/kg TS) 71 72 71 99
pH 4,2 4,3 4,3 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4      
Mælkesyre (g/kg TS) 65 59 63 28
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 14 10
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77 74 78
PBV20 (g/kg TS) 34 36 29 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 6,10 5,92 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22 1,27 1,28
Kg pr. FEN 3,16 3,41 3,60 2,79
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,25 1,22
Kg pr. FE 3,01 3,26 3,57 2,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 139 135 144

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 42 67 29 77
Slætdato 27/06 22/06 25/06 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 355 391 421 409
Aske (g/kg TS) 92 90 92 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 76,7 74,6 76,0
Råprotein (g/kg TS) 159 159 160 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 568 546 515 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 53 50 50
NDF (g/kg TS) 390 386 384 392
FK NDF (%) 67,6 66,0 61,5 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 158 194 163
Sukker (g/kg TS) 59 69 73 78
pH 4,1 4,2 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,9   0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74 67 57 54
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 77 76 77
PBV20 (g/kg TS) 34 33 35 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 6,16 5,97 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,21 1,25 1,23
Kg pr. FEN 3,52 3,24 3,11 3,14
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,15 1,20 1,17
Kg pr. FE 3,36 3,09 3,00 3,00
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 134 141 132

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 445 137 378 85 72,2 5,62
Græsblanding 35 2 439 164 389 77 74,2 5,95

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 233 831
Slætdato 22/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 395 390
Aske (g/kg TS) 91 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 77,4
Råprotein (g/kg TS) 158 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 59
NDF (g/kg TS) 388 407
FK NDF (%) 65,2 69,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 137
Sukker (g/kg TS) 70 64
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 63 64
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77
PBV20 (g/kg TS) 33 35
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,19
Kg pr. FEN 3,24 3,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14
Kg pr. FE 3,10 3,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 136

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top