Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 831 990 3316    
Slætdato 25/06 05/07 26/06 14/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 390 369 378 279 515
Aske (g/kg TS) 92 90 90 77 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 75,9 76,2 72,9 81,3
Råprotein (g/kg TS) 162 163 159 131 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 596 620 513 672
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 66 66 38 83
NDF (g/kg TS) 407 428 433 354 462
FK NDF (%) 69,5 67,9 70,0 61,9 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 151 149 84 196
Sukker (g/kg TS) 64 44 52 13 127
pH 4,3 4,2 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 2,9 2,7 0,5 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 64 66 62 25 99
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57 58 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 72 82
PBV20 (g/kg TS) 35 39 34 6 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,18 6,09 5,84 6,64
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,21 1,22 1,12 1,27
Kg pr. FEN 3,24 3,45 3,43 2,37 4,21
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,17 1,17 1,04 1,25
Kg pr. FE 3,11 3,36 3,28 2,24 4,13
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 141 136 107 166

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 140 165 551    
Ca (g/kg TS) 6,4 6,7 6,0 4,5 8,3
P (g/kg TS) 3,2 3,4 3,3 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 2,1 2,2 2,1 1,7 2,5
K (g/kg TS) ch 27,9 27,5 28,0 22,2 34,0
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,8 1,4 4,5
Cl (g/kg TS) 12,6 13,0 13,3 7,6 18,4
S (g/kg TS) 2,8 2,9 2,9 2,1 3,5
CAB meq/kg TS 307 281 280 195 428
Fe (mg/kg TS) 237 207 186 119 353
Mn (mg/kg TS) 74 77 79 50 99
Zn (mg/kg TS) 33 36 36 24 45
Cu (mg/kg TS) 5,15 6,26 6,10 2,45 7,20
Co (mg/kg TS) 0,08 0,07 0,07 0,05 0,12
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,23 1,26 1,30 0,70 1,90
I (mg/kg TS) 0,68 0,36 0,30 0,20 0,90

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 252 116 57 21
Slætdato 25/06 28/06 29/06 21/06
Tørstofindhold (g/kg) 378 406 400 485
Aske (g/kg TS) 92 93 96 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,6 78,0 75,5
Råprotein (g/kg TS) 165 167 165 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 597 573 607 569
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 52 62 53
NDF (g/kg TS) 405 401 406 430
FK NDF (%) 69,7 67,4 70,9 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 150 127 164
Sukker (g/kg TS) 63 72 59 91
pH 4,2 4,3 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6   2,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 67 57 62 29
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13 10
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 54 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 77 77 79
PBV20 (g/kg TS) 39 39 38 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 6,18 6,30 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,21 1,18 1,23
Kg pr. FEN 3,33 3,17 3,10 2,77
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,15 1,13 1,17
Kg pr. FE 3,21 3,04 2,96 2,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 142 139 148

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 27 128 203 90 312
Slætdato 29/06 28/06 26/06 22/06 27/06
Tørstofindhold (g/kg) 419 362 373 407 409
Aske (g/kg TS) 93 93 93 92 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 78,2 78,1 77,8 77,3
Råprotein (g/kg TS) 158 162 166 161 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 547 612 600 602 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 64 60 61 56
NDF (g/kg TS) 407 407 399 395 406
FK NDF (%) 63,4 71,3 70,7 69,3 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 190 125 123 145 138
Sukker (g/kg TS) 75 56 61 73 70
pH 4,5 4,1 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,4 2,1 2,2 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 52 74 68 63 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 15 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53 52 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,43 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 76 77 77 78
PBV20 (g/kg TS) 33 37 39 34 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,95 6,36 6,33 6,27 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,17 1,18 1,19 1,20
Kg pr. FEN 3,23 3,43 3,34 3,06 3,09
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,12 1,13 1,13 1,14
Kg pr. FE 3,16 3,29 3,21 2,91 2,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 135 139 134 136

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 422 190 388 74 79,2 6,49
Græsblanding 35 9 392 182 390 53 78,9 6,41
Græsblanding 36 1 290 137 475 17 73,3 6,06
Græsblanding 41 2 385 169 404 92 80,1 6,47
Græsblanding 42 2 374 178 381 62 75,9 6,13
Græsblanding 45 4 438 163 392 109 80,1 6,40
Græsblanding 47 2 380 176 354 79 79,1 6,40
Græsblanding 48 1 291 175 442 33 77,8 6,39

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 831 233
Slætdato 25/06 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 390 395
Aske (g/kg TS) 92 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 76,2
Råprotein (g/kg TS) 162 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 52
NDF (g/kg TS) 407 388
FK NDF (%) 69,5 65,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 163
Sukker (g/kg TS) 64 70
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 64 63
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77
PBV20 (g/kg TS) 35 33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,22
Kg pr. FEN 3,24 3,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,17
Kg pr. FE 3,11 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 135

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top