Opdateret: 05. februar 2023


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 347 233 190 166 128
Slætdato 25/05 22/06 21/07 09/09 13/10
Tørstofindhold (g/kg) 361 395 400 334 238
Aske (g/kg TS) 79 91 95 109 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 76,2 73,7 73,6 73,6
Råprotein (g/kg TS) 135 158 167 192 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 549 495 490 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 52 50 59 70
NDF (g/kg TS) 392 388 375 355 343
FK NDF (%) 71,3 65,2 58,4 56,9 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 163 211 224 209
Sukker (g/kg TS) 99 70 63 34 19
pH 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 1,2 2,0 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 66 63 59 72 83
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 15 18 24
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 52 50 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 77 75 74 69
PBV20 (g/kg TS) 9 33 43 68 86
NEL20 (MJ/kg TS) 6,36 6,11 5,88 5,90 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,22 1,27 1,26 1,28
Kg pr. FEN 3,41 3,24 3,37 4,11 5,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,17 1,22 1,21 1,26
Kg pr. FE 3,23 3,10 3,24 3,95 5,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 135 151 179 198

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 158 66 44 33 25
Ca (g/kg TS) 7,2 8,2 9,4 10,1 7,7
P (g/kg TS) 2,9 3,5 3,3 3,6 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 2,2 2,5 2,7 2,3
K (g/kg TS) ch 24,5 28,0 26,1 27,7 25,8
Na (g/kg TS) 1,6 1,7 1,8 2,0 2,4
Cl (g/kg TS) 8,7 11,1 11,3 11,4 11,5
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,3 2,6 2,7
CAB meq/kg TS 339 340 282 312 271
Fe (mg/kg TS) 191 199 209 326 626
Mn (mg/kg TS) 58 78 64 73 74
Zn (mg/kg TS) 30 34 31 38 38
Cu (mg/kg TS) 4,05 4,95 5,74 6,77 6,64
Se (mg/kg TS) 0,02        

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt