Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 347 412 1228    
Slætdato 25/05 02/06 27/05 17/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 361 344 369 258 462
Aske (g/kg TS) 79 85 80 64 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 78,3 79,1 74,6 82,5
Råprotein (g/kg TS) 135 142 134 106 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 631 636 548 686
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 66 63 43 80
NDF (g/kg TS) 392 412 397 342 449
FK NDF (%) 71,3 71,5 73,1 63,7 77,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 136 129 87 198
Sukker (g/kg TS) 99 63 105 23 186
pH 4,2 4,2 4,3 3,8 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 0,8 0,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 66 74 62 23 107
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 14 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55 52 44 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 78 77 79 73 84
PBV20 (g/kg TS) 9 18 7 -18 38
NEL20 (MJ/kg TS) 6,36 6,35 6,34 5,97 6,71
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17 1,18 1,11 1,24
Kg pr. FEN 3,41 3,53 3,35 2,53 4,58
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,13 1,11 1,02 1,21
Kg pr. FE 3,23 3,40 3,15 2,31 4,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 114 104 79 130

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 158 195 562    
Ca (g/kg TS) 7,2 6,5 6,5 5,3 9,2
P (g/kg TS) 2,9 3,3 3,0 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 1,7 1,7 1,7 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 24,5 27,5 24,8 20,0 29,0
Na (g/kg TS) 1,6 1,3 1,4 0,8 2,6
Cl (g/kg TS) 8,7 8,0 8,3 5,9 11,4
S (g/kg TS) 1,8 1,8 1,8 1,3 2,3
CAB meq/kg TS 339 424 350 254 453
Fe (mg/kg TS) 191 187 189 99 320
Mn (mg/kg TS) 58 59 63 38 78
Zn (mg/kg TS) 30 31 28 21 37
Cu (mg/kg TS) 4,05 4,79 4,69 1,70 5,60
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 144 37 21 17
Slætdato 24/05 24/05 27/05 29/05
Tørstofindhold (g/kg) 356 344 341 470
Aske (g/kg TS) 77 78 77 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 80,3 78,9 78,8 73,5
Råprotein (g/kg TS) 138 131 131 127
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 625 623 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 65 65 56
NDF (g/kg TS) 379 407 388 440
FK NDF (%) 73,2 72,4 70,5 63,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 126 142 207
Sukker (g/kg TS) 109 94 92 120
pH 4,2 4,3 4,2 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 59 72 25
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 50 54 52 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,43 0,47
AAT20 (g/kg TS) 79 79 78 77
PBV20 (g/kg TS) 10 5 7 4
NEL20 (MJ/kg TS) 6,49 6,37 6,34 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,17 1,18 1,29
Kg pr. FEN 3,36 3,53 3,58 2,92
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,06 1,11 1,11 1,27
Kg pr. FE 3,14 3,36 3,39 2,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 101 101 109

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 62 100 41 113
Slætdato 20/05 22/05 24/05 27/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 380 338 350 351 379
Aske (g/kg TS) 81 82 79 81 76
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 79,5 78,9 78,0 79,2
Råprotein (g/kg TS) 137 140 134 142 130
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 608 617 620 595 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 65 63 63 58
NDF (g/kg TS) 377 386 398 390 396
FK NDF (%) 69,2 72,1 71,7 69,1 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 126 132 160 132
Sukker (g/kg TS) 102 85 94 85 113
pH 4,4 4,1 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   1,0 1,0 0,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 67 75 68 71 58
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16 14 16 13
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 53 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 78 78 78 79
PBV20 (g/kg TS) 13 14 8 17 3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 6,42 6,36 6,30 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,16 1,17 1,19 1,17
Kg pr. FEN 3,34 3,61 3,48 3,56 3,22
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,09 1,11 1,12 1,10
Kg pr. FE 3,19 3,42 3,31 3,38 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108 109 103 115 100

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 6 317 136 401 98 79,6 6,45
Græsblanding 36 1 588 153 516 66 67,4 5,41
Græsblanding 45 7 398 139 365 142 80,4 6,45

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 347 1262
Slætdato 25/05 28/05
Tørstofindhold (g/kg) 361 356
Aske (g/kg TS) 79 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,0 78,7
Råprotein (g/kg TS) 135 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 657
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 73
NDF (g/kg TS) 392 419
FK NDF (%) 71,3 72,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 138 127
Sukker (g/kg TS) 99 75
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 66 68
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 52 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 78 78
PBV20 (g/kg TS) 9 17
NEL20 (MJ/kg TS) 6,36 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17
Kg pr. FEN 3,41 3,46
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,23 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 113

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top