Opdateret: 05. februar 2023Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver 1262 1493 4682    
Slætdato 28/05 04/06 27/05 17/05 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 356 338 356 254 455
Aske (g/kg TS) 81 85 83 67 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7 77,3 78,8 73,7 82,6
Råprotein (g/kg TS) 142 145 144 114 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 664 675 594 720
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 81 76 50 99
NDF (g/kg TS) 419 444 420 365 476
FK NDF (%) 72,6 71,6 74,1 65,9 78,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 127 132 122 79 177
Sukker (g/kg TS) 75 46 77 15 150
pH 4,2 4,2 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,5 1,9 0,4 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 68 73 66 34 104
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 55 47 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,45 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 78 75 78 72 83
PBV20 (g/kg TS) 17 23 18 -9 46
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,31 6,33 5,98 6,74
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,18 1,18 1,10 1,24
Kg pr. FEN 3,46 3,65 3,49 2,54 4,59
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,16 1,12 1,01 1,25
Kg pr. FE 3,31 3,58 3,31 2,34 4,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 120 115 86 143

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2022), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2021, 2020 og 2019). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2022. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2022

2021

Sidste 3 år
(2021-2019)

10 % nedre
2022

10 % øvre
2022

Antal prøver med mineraler 391 425 1229    
Ca (g/kg TS) 5,6 5,3 5,3 4,3 7,1
P (g/kg TS) 2,9 3,4 3,1 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 1,7 1,7 1,7 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 24,6 27,5 25,7 18,3 30,0
Na (g/kg TS) 2,8 2,5 2,4 1,4 4,4
Cl (g/kg TS) 10,0 9,5 10,0 6,2 14,6
S (g/kg TS) 2,2 2,4 2,3 1,7 2,7
CAB meq/kg TS 330 395 333 197 458
Fe (mg/kg TS) 207 198 201 98 352
Mn (mg/kg TS) 65 66 72 44 87
Zn (mg/kg TS) 31 33 32 24 40
Cu (mg/kg TS) 4,09 5,02 4,94 1,80 5,90
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,06 0,04 0,12
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,92 1,02 0,91 0,50 1,50
I (mg/kg TS) 0,42 0,36 0,33 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 412 97 95 38
Slætdato 27/05 02/06 24/05 30/05
Tørstofindhold (g/kg) 352 348 362 505
Aske (g/kg TS) 80 82 82 73
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,5 78,0 79,8 72,6
Råprotein (g/kg TS) 146 147 144 128
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 650 629 678 606
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 66 76 66
NDF (g/kg TS) 412 417 410 483
FK NDF (%) 73,9 71,3 74,3 64,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 130 119 195
Sukker (g/kg TS) 81 72 76 104
pH 4,2 4,2 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5   1,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 69 65 67 26
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 11
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 54 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 78 78 78 77
PBV20 (g/kg TS) 18 21 17 5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,49 6,35 6,46 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,18 1,15 1,29
Kg pr. FEN 3,43 3,56 3,35 2,77
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,09 1,13 1,09 1,28
Kg pr. FE 3,27 3,42 3,19 2,74
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 119 112 113

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2022) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 47 47 203 306 160 417
Slætdato 28/05 25/05 25/05 28/05 26/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 383 367 339 333 354 374
Aske (g/kg TS) 80 82 80 81 80 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 78,0 78,8 78,6 78,9 79,4
Råprotein (g/kg TS) 149 134 141 145 138 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 646 660 668 660 655
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 78 72 74 79 73 67
NDF (g/kg TS) 434 421 423 425 411 411
FK NDF (%) 66,5 71,4 73,0 72,6 72,5 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183 152 121 122 134 119
Sukker (g/kg TS) 61 85 68 66 81 85
pH 4,5 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,2 1,4 1,6 1,3 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 62 67 72 71 73 63
Eddikesyre (g/kg TS) 18 14 15 15 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 55 56 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 77 77 77 77 79
PBV20 (g/kg TS) 28 10 17 20 13 16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,30 6,42 6,40 6,40 6,45
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,18 1,16 1,16 1,16 1,16
Kg pr. FEN 3,51 3,40 3,65 3,66 3,48 3,23
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,14 1,11 1,11 1,11 1,09
Kg pr. FE 3,44 3,27 3,51 3,52 3,34 3,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 129 106 112 116 108 113

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 4 324 157 412 62 80,4 6,62
Græsblanding 35 18 322 138 408 96 80,7 6,56
Græsblanding 36 1 228 150 468 10 75,7 6,34
Græsblanding 41 2 423 135 399 164 82,7 6,62
Græsblanding 42 4 338 166 319 141 82,7 6,66
Græsblanding 45 9 366 155 391 86 79,9 6,50
Græsblanding 47 2 342 177 387 41 80,5 6,65
Græsblanding 48 2 345 173 383 31 75,3 6,25
Græsblanding 49 2 341 113 455 55 76,7 6,22
Morsø 2 1 335 132 386 131 80,7 6,46
Strandsvingel baseret græsblanding 1 306 159 402 58 79,3 6,50
Sydvestjyden 4 324 137 431 71 80,4 6,64

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1262 347
Slætdato 28/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 356 361
Aske (g/kg TS) 81 79
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7 79,0
Råprotein (g/kg TS) 142 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 617
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 62
NDF (g/kg TS) 419 392
FK NDF (%) 72,6 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 127 138
Sukker (g/kg TS) 75 99
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 68 66
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 78
PBV20 (g/kg TS) 17 9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17
Kg pr. FEN 3,46 3,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,31 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 105

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top