Opdateret: 05. februar 2023


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1262 831 682 561 414
Slætdato 28/05 25/06 30/07 12/09 21/10
Tørstofindhold (g/kg) 356 390 406 334 231
Aske (g/kg TS) 81 92 96 111 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7 77,4 75,3 74,9 76,1
Råprotein (g/kg TS) 142 162 161 184 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 596 560 550 593
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 59 58 68 83
NDF (g/kg TS) 419 407 403 386 364
FK NDF (%) 72,6 69,5 64,9 63,4 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 127 137 166 170 156
Sukker (g/kg TS) 75 64 67 36 23
pH 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,2 1,7 1,9 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 68 64 56 68 80
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 18 23
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 55 52 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 77 76 74 71
PBV20 (g/kg TS) 17 35 36 61 79
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,26 6,03 6,01 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,19 1,24 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,46 3,24 3,26 4,21 5,68
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,14 1,19 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,31 3,11 3,14 4,10 5,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 136 142 168 184

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2022. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2021 og 2020 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 391 140 90 60 46
Ca (g/kg TS) 5,6 6,4 7,4 7,8 6,6
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,1 3,5 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 2,1 2,4 2,6 2,3
K (g/kg TS) ch 24,6 27,9 26,7 27,6 29,5
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7
Cl (g/kg TS) 10,0 12,6 14,2 13,5 13,5
S (g/kg TS) 2,2 2,8 3,0 3,1 3,1
CAB meq/kg TS 330 307 219 246 301
Fe (mg/kg TS) 207 237 217 291 502
Mn (mg/kg TS) 65 74 78 75 73
Zn (mg/kg TS) 31 33 31 32 33
Cu (mg/kg TS) 4,09 5,15 5,39 6,63 6,97
Co (mg/kg TS) 0,07 0,08 0,08    
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03    
Mo (mg/kg TS) 0,92 1,23 1,37    
I (mg/kg TS) 0,42 0,68 0,68    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt