Opdateret: 12. juni 2024
Antal ejendomme i Salmonella Dublin niveauer Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 11.217 1.912
2, pga. antistoffer 158 187
2, pga. handel/kontakt 105 22
2, øvrige forhold 36 25
Ukendt niveau 17 0
I alt 11.533 2.146
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme i procent 2,7% 10,9%

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf.