Opdateret: 17. april 2024
Antal ejendomme i Salmonella Dublin niveauer Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 11.185 1.924
2, pga. antistoffer 161 192
2, pga. handel/kontakt 105 21
2, øvrige forhold 32 26
Ukendt niveau 12 0
I alt 11.495 2.163
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme i procent 2,7% 11,0%

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf.

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk