Opdateret: 17. juli 2024
Antal ejendomme i Salmonella Dublin niveauer Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 11.218 1.896
2, pga. antistoffer 158 189
2, pga. handel/kontakt 106 23
2, øvrige forhold 35 25
Ukendt niveau 13 0
I alt 11.530 2.133
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme i procent 2,7% 11,1%

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf.