Opdateret: 29. november 2023
Antal ejendomme i Salmonella Dublin niveauer Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
1, sandsynligvis Dublin fri 11.389 1.972
2, pga. antistoffer 138 195
2, pga. handel/kontakt 103 23
2, øvrige forhold 36 27
Ukendt niveau 14 0
I alt 11.680 2.217
 
Nøgletal:
Ikke frie ejendomme i procent 2,5% 11,1%

Bemærk, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for samdrifter, ligesom definitionen af 'mælkeleverende' i denne opgørelse i enkelte tilfælde kan afvige fra den officielle definition heraf.

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk