Opdateret: 18. april 2024

Det er muligt at komme i niveau 1 - og at bliver der
Som det ses i tabel 1, er det lykkedes 53 ejendomme at komme i niveau 1, og dertil også at forblive der i mindst 1 år. Det er ejendomme, som i løbet af den seneste 12 måneder periode har opnået, at de efter en periode i niveau 2 har været i niveau 1 i 1 år.

Smittebeskyttelse er fortsat vigtigt
Som det ses i tabel 1, er der 54 ejendomme, som er nysmittede. Dvs. at de i den seneste 12 måneders periode er kommet i niveau 2, selv om de før det har været i niveau 1 i mere end 2 år.

Tabel 1: perioden 18-04-2023 til 18-04-2024:

Gruppe nr. Gruppe Antal ejendomme
1 I niveau 1 i hele perioden 1.833
2 Har været 1 år i niveau 1 53
3 Nysmittede 54
4 Øvrige med skift i niveau 82
5 I niveau 2 i hele perioden 183
  I alt 2.205

Tabel 2: optælling pr. 18-04-2024:

Niveau Niveau tekst Antal ejendomme
1 Sandsynligvis fri for Salmonella Dublin 1.961
2 Smittet 244
  I alt 2.205

 


 

Tabel 3: flere detaljer for perioden 18-04-2023 til 18-04-2024, hvor vi nu også kobler ejendommens niveau pr. 18-04-2024 på optællingerne.

Gruppe nr. Gruppe Niveau pr. 18-04-2024 Antal ejendomme
Niveau 1 Niveau 2
1 I niveau 1 i hele perioden 1.833 0 1.833
2 Har været 1 år i niveau 1 48 5 53
3 Nysmittede 13 41 54
4 Øvrige med skift i niveau 67 15 82
5 I niveau 2 i hele perioden 0 183 183
  I alt 1.961 244 2.205

Blandt de 53 ejendomme, som har opnået 1 år i niveau 1 ses desværre, at 5 af dem er tilbage i niveau 2 pr. 18-04-2024.

Blandt de 54 ejendomme, som er blevet nysmittede i perioden ses heldigvis, at 13 af dem er tilbage i niveau 1 pr. 18-04-2024.

Læs mere om status på Salmonella Dublin i malkekvægsbesætninger.

Forfattere  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk