Opdateret: 17. juli 2024

Det er muligt at komme i niveau 1 - og at bliver der
Som det ses i tabel 1, er det lykkedes 55 ejendomme at komme i niveau 1, og dertil også at forblive der i mindst 1 år. Det er ejendomme, som i løbet af den seneste 12 måneder periode har opnået, at de efter en periode i niveau 2 har været i niveau 1 i 1 år.

Smittebeskyttelse er fortsat vigtigt
Som det ses i tabel 1, er der 60 ejendomme, som er nysmittede. Dvs. at de i den seneste 12 måneders periode er kommet i niveau 2, selv om de før det har været i niveau 1 i mere end 2 år.

Tabel 1: perioden 17-07-2023 til 17-07-2024:

Gruppe nr. Gruppe Antal ejendomme
1 I niveau 1 i hele perioden 1.789
2 Har været 1 år i niveau 1 55
3 Nysmittede 60
4 Øvrige med skift i niveau 84
5 I niveau 2 i hele perioden 175
  I alt 2.163

Tabel 2: optælling pr. 17-07-2024:

Niveau Niveau tekst Antal ejendomme
1 Sandsynligvis fri for Salmonella Dublin 1.923
2 Smittet 240
  I alt 2.163

 


 

Tabel 3: flere detaljer for perioden 17-07-2023 til 17-07-2024, hvor vi nu også kobler ejendommens niveau pr. 17-07-2024 på optællingerne.

Gruppe nr. Gruppe Niveau pr. 17-07-2024 Antal ejendomme
Niveau 1 Niveau 2
1 I niveau 1 i hele perioden 1.789 0 1.789
2 Har været 1 år i niveau 1 51 4 55
3 Nysmittede 17 43 60
4 Øvrige med skift i niveau 66 18 84
5 I niveau 2 i hele perioden 0 175 175
  I alt 1.923 240 2.163

Blandt de 55 ejendomme, som har opnået 1 år i niveau 1 ses desværre, at 4 af dem er tilbage i niveau 2 pr. 17-07-2024.

Blandt de 60 ejendomme, som er blevet nysmittede i perioden ses heldigvis, at 17 af dem er tilbage i niveau 1 pr. 17-07-2024.

Læs mere om status på Salmonella Dublin i malkekvægsbesætninger.