Opdateret: 29. november 2023

Det er muligt at komme i niveau 1 - og at bliver der
Som det ses i tabel 1, er det lykkedes 60 ejendomme at komme i niveau 1, og dertil også at forblive der i mindst 1 år. Det er ejendomme, som i løbet af den seneste 12 måneder periode har opnået, at de efter en periode i niveau 2 har været i niveau 1 i 1 år.

Smittebeskyttelse er fortsat vigtigt
Som det ses i tabel 1, er der 55 ejendomme, som er nysmittede. Dvs. at de i den seneste 12 måneders periode er kommet i niveau 2, selv om de før det har været i niveau 1 i mere end 2 år.

Tabel 1: perioden 29-11-2022 til 29-11-2023:

Gruppe nr. Gruppe Antal ejendomme
1 I niveau 1 i hele perioden 1.875
2 Har været 1 år i niveau 1 60
3 Nysmittede 55
4 Øvrige med skift i niveau 66
5 I niveau 2 i hele perioden 194
  I alt 2.250

Tabel 2: optælling pr. 29-11-2023:

Niveau Niveau tekst Antal ejendomme
1 Sandsynligvis fri for Salmonella Dublin 2.001
2 Smittet 249
  I alt 2.250

 


 

Tabel 3: flere detaljer for perioden 29-11-2022 til 29-11-2023, hvor vi nu også kobler ejendommens niveau pr. 29-11-2023 på optællingerne.

Gruppe nr. Gruppe Niveau pr. 29-11-2023 Antal ejendomme
Niveau 1 Niveau 2
1 I niveau 1 i hele perioden 1.875 0 1.875
2 Har været 1 år i niveau 1 59 1 60
3 Nysmittede 11 44 55
4 Øvrige med skift i niveau 56 10 66
5 I niveau 2 i hele perioden 0 194 194
  I alt 2.001 249 2.250

Blandt de 60 ejendomme, som har opnået 1 år i niveau 1 ses desværre, at 1 af dem er tilbage i niveau 2 pr. 29-11-2023.

Blandt de 55 ejendomme, som er blevet nysmittede i perioden ses heldigvis, at 11 af dem er tilbage i niveau 1 pr. 29-11-2023.

Læs mere om status på Salmonella Dublin i malkekvægsbesætninger.

Forfattere  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk